BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
#3172
Imam jednu nejasnoću, pa bih voljela da mi neko razjasni sljedeću situaciju.
Naime, ukoliko su bračni partneri, muž i žena, za vrijeme trajanja braka stekli nekretninu, koja se 1/1 vodi na mužu, prema odredbama Zakona o nasljeđivanju žena i djeca nasljeđuju tu imovinu u jednakim dijelovima:

a) Prvi nasljedni red
Potomci i bračni partner ostavitelja
Član 10.
(1) Ostavitelja nasljeđuju prije svih njegova djeca i njegov bračni partner.
(2) Nasljednici prvog nasljednog reda nasljeđuju na jednake dijelove.
(3) Kad ostavitelj nema potomaka bračni partner ne nasljeđuje u prvom nasljednom redu.

Međutim, prema odredbama Porodičnog zakona sva imovina stečena u braku je zajedničko vlasništvo, a u ovom konkretnom slučaju se čak može primijeniti i član 252. stav 3 koji kaže "ukoliko je u zemljišne knjige kao vlasnik stečevine upisan jedan bračni partner, drugi bračni partner može zahtjevati ipravku upisa u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama FBiH."

Kako pomiriti ove dvije zakonske odredbe? Zahvaljujem unaprijed na pojašnjenju!
#3198
imampitanje wrote: Tue Apr 16, 2019 7:50 am Kako pomiriti ove dvije zakonske odredbe? Zahvaljujem unaprijed na pojašnjenju!
nije potrebno nikakvo mirenje, ovo iz razloga što iste nisu u nikakvoj koliziji.
Naime, zaostavštinu čini sve ono što je u trenutku smrti ostavioca predstavljalo njegovu imovinu, međutim nije ostavina što neko u trenutku smrti ostavioca stekne na posebnom pravnom osnovu ili što je tuđi udio u zajedničkoj imovini.
U konkretnom slučaju, tuđi udio predstavlja vaš dio u imovini pod režimom bračne stečevine, što će reći da bi u eventualnom ostavinskom postupku bili ovlašteni zahtijevati izdvajanje svog dijela bračne stečevine iz ostavine, a ostali dio nasljediti u jednakim dijelovima sa ostalim sunasljednicima.
Naravno, upis u zemljišnim knjigama možete ishoditi i za života bračnog partnera osnovom ugovora o diobi bračne stečevine(sporazum) ili tužbom.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja