BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3227
Da li se smatra krivičnim djelom iz Člana 369 Krivičnog Zakona F BiH svako lažno predstavljanje kao službeno lice (policajac) iako time sebi ili drugima ne pribavljamo ličnu imovinsku korist, iz Člana Stav 1, pošto Stav 2 istog člana kaže:
"Kaznom iz stava 1. ovog člana kaznit će se ko izvrši kakvu radnju koju je ovlašćena
izvršiti samo određena službena osoba."
Može li Stav 2 otvoriti mogućnost da se krivično goni osoba koja iz bilo kojih pobuda pristupi nekoj osobi i lažno se predstavi kao policajac?
Primjer:
osoba svojim automobilom prisili drugog vozača da se zaustavi i predstavi se kao policajac.

Hvala
#3258
JasminG wrote: Thu May 23, 2019 8:08 am Može li Stav 2 otvoriti mogućnost da se krivično goni osoba koja iz bilo kojih pobuda pristupi nekoj osobi i lažno se predstavi kao policajac?
u konkretnom slučaju bi se više moglo ići na prekršaj koji u FBiH određuju Kantonalni zakoni o JRiM-u.

Zemljisne knjige Republike Srpske Dr. sc. Ha[…]

Dostavnica

Da li je dostavnica dio spisa predmeta i da li str[…]

Guz Vs. Poland

Guz Vs. Poland (br. 965/12), 15.10.2020. Povreda[…]

Akbay and Others vs. Germany Povreda člana 6 &se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja