BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By amerigo
#1191
Postovani
Da li pravno lice moze dati zajam (bezkamatni ili kamatni) jednom od suvlasnika pravnog lica pravnog oblika doo za kupovinu vlasnickih udjela ostalih vlasnika istog pravnog lica? Npr. ako u doo ima 3 vlasnika sa jednakim udjelima, dva suvlasnika prodaju svoje udjele trecem suvlasniku, a da treci suvlasnik finansira kupovinu sredstvima koje ce mu staviti na raspolaganje pravno lice u vidu zajma. Da li je ova vrsta transakcije moguca ili da li ima ikakve veze izvor sredstava pravnog lica, npr. ukoliko pravno lice uzima kredit od poslovne banke da bi isti iznos posudila suvlasniku za kupovinu vlasnickih udjela ostalih suvlasnika?
Molim Vas za odgovor
Hvala

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]