BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
By MamaS
#3554
Pozdrav,
u procesu smo kupovine stana i interesuje me da li se stan može kupiti na ime malodobnog djeteta i da li pri potpisivanju kupoprodajnog ugovora suprug mora biti prisutan i mora dati saglasnost da stan bude na ime djeteta? Suprug je trenutno van države zbog posla i sljedećih 6 mjeseci ne bi ni mogao doći.
Hvala puno unaprijed na odgovoru
Lp
By Pravda
#3555
MamaS wrote: Tue Nov 05, 2019 10:36 am da li se stan može kupiti na ime malodobnog djeteta
može, na što upućuju odredbe čl. 3 Zakona o stvarnim pravima FBiH, prema kojim svaka fizička i pravna osoba može biti nosiocem prava vlasništva i dr. stvarnih prava.
-Svojstvo fizičke osobe stiće se rođenjem i prestaje smrću.
MamaS wrote: Tue Nov 05, 2019 10:36 ami da li pri potpisivanju kupoprodajnog ugovora suprug mora biti prisutan i mora dati saglasnost da stan bude na ime djeteta?
roditelji kao zakonski zastupnici djeteta potpisuju ugovor o kupoprodaji, gdje sam mišljenja da bi jedan roditelj kao zakonski zastupnik bio dovoljan za valjanost pravnog posla, ovo iz razloga što se u konkretnom slučaju ne radi o raspolaganju imovinom djeteta (otuđenje) već naprotiv dijete stiće imovinu.
Imenovanje za sekretara SO

Sve zavisi od vašeg trenutnog poslodavca. K[…]

Şık v. Turkey

Şık v. Turkey (No. 2) (br. 36493/17), 24.11.20[…]

Bardali vs Switzerland

Bardali v. Switzerland (br. 31623/17), 24.11.2020.[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Nema načina da dođe do neke prevare. Šta se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja