BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
By mladjireferent
#4409
Poštovani,
Rijrč je o opštini u Rsu.Da li lice koje je u stalnom radnom odnosu moze zamrznuti radni odnos i biti imenovano za sekretara SO na mandat od 4 godine,da ne raskida ugovor o radu sa sadašnjim poslodavcem?
Hvala
By Drag25
#4413
Sve zavisi od vašeg trenutnog poslodavca. Konkretno ovo pitanje je riješeno članom 95. Zakona o Radu RS koje kaže:
(1) Radnik kome su prava i obaveze iz radnog odnosa mirovale po osnovu člana 93. zakona dužan je da se u roku od pet dana od dana prestanka mirovanja vrati na rad kod poslodavca, na svoj raniji ili drugi odgovarajući posao.
(2) Mirovanje prava i obaveza po osnovu vršenja reizborne javne funkcije može trajati najduže dva mandata, nakon čega radnik može da se vrati na rad kod poslodavca na svoj raniji ili drugi odgovarajući posao.
(3) Ako poslodavac zbog ekonomskih razloga, promijenjene organizacije i tehnologije rada i poslovanja radnika iz stava 1. ovog člana ne može vratiti na raniji ili na drugi odgovarajući posao, radniku otkazuje ugovor o radu, sa pravom radnika na otpremninu, u skladu sa članom 194. ovog zakona.

Dakle, pogotovo u ovom trenutnom vremenu u kojem živimo, nije baš sigurno da ćete biti vraćeni na posao ukoliko zatražite mirovanje radnog odnosa kod trenutnog poslodavca (stav 3)..
Ukoliko neko zna nešto više, molim da me ispravite ili upotpunite odgovor, zahvaljujem.. :)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]