BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sve o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini
User avatar
By ficocofi
#3486
Poštovanje
Interesuje me da li se može vršiti obustava na primanjima, iako rješenje o izvršenju nije pravosnažno i u zakonskom roku je podnesena žalba kantonalnom sudu. U pitanju je komunalna naknada koju je izmislila Općina Banovići.
Hvala
User avatar
By ficocofi
#3488
Pouka o pravnom lijeku je glasila
Na ovo rjesenje mozete uloziti zalbu kantonalnom sudu u Tuzli u roku od 8 dana od prijema rjesenja, putem opcinskog suda Banovici u dovoljnom broju primjeraka
User avatar
By pravnik
#3489
Zakon o izvršnom postupku Federacije BiH - Integralni tekst sadrži tekst Zakona o izvršnom postupku („Službene novine FBiH“, broj 32/03), koji je stupio na snagu 16.9.2003. g. i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku („Službene novine FBiH“, broj 33/06).

Član 12
Pravni lijekovi
(1) Redovni pravni lijekovi u izvršnom postupku su prigovor i žalba, osim ako ovim zakonom nisu isključeni.
(2) Protiv rješenja donesenog u prvom stepenu može se izjaviti prigovor, a žalba kad je to ovim zakonom određeno.
(3) Prigovor se izjavljuje sudu koji je donio rješenje u roku od osam dana od dana dostavljanja, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. O prigovoru odlučuje sud koji je donio rješenje.

(4) Protiv rješenja donesenog po prigovoru može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostave rješenja. O žalbi odlučuje sud drugog stepena.

(5) Prigovor i žalba ne zaustavljaju tok izvršnog postupka, ali se namirenje tražioca izvršenja odlaže do donošenja odluke prvostepenog suda po prigovoru. Iznimno, kada je izvršnom ispravom određena obaveza izdržavanja ili kada se izvršenje provodi naplatom s transakcijskog računa pravnog lica u korist imaoca istog takvog računa kao tražioca izvršenja, kao i u drugim slučajevima određenim ovim zakonom, može doći do namirenja prije donošenja odluke po prigovoru.

(6) Protiv zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]