BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By tobi2
#903
Molim objašnjenje za moju trenutnu situaciju.
Posjedujem diplomu VSS diplomirani inženjer građevinarstva.
Zaposlen sam u javnom preduzeću na radnom mjestu SSS građevinski tehničar.
Već dvije godine nemam pravo na polaganje stručnog ispita zbog toga što moje radno mjesto nije sistematizovano za VSS.
Istovremeno kao dopunsku djelatnost imam registrovan obrt građevinske djelatnosti gdje obavljam poslove na radnom mjestu dipl.inž.građevine 20 sati sedmično.
Da li imam pravo da polažem sručni ispit sa radnim iskustvom stečenim u okviru tog rada.
Imenovanje za sekretara SO

Sve zavisi od vašeg trenutnog poslodavca. K[…]

Şık v. Turkey

Şık v. Turkey (No. 2) (br. 36493/17), 24.11.20[…]

Bardali vs Switzerland

Bardali v. Switzerland (br. 31623/17), 24.11.2020.[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Nema načina da dođe do neke prevare. Šta se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja