BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
#3505
Vlasnik poslovnog objekta fizičko lice A koje daje u najam pravnim licima. Poslovni objekat nalazi se na privatnoj parceli i posjeduje parking neposredno uz saobračajnicu. Vlasnik A u cilju najma objekta donio je odluku da je parking za goste koji se nalaze u najmu. Druge osobe koje nisu u vezi sa objektom, komšije koriste navedeni parking znajući da je privatan i da time ugrožavaju posao najma. Pozvana je policija isti kažu da nemogu ništa da učine jer na parkingu nema saobraćajnog znaka ministarstva saobraćaja.

Da li zaista na privatnoj parceli mora biti znak ministarstva saobraćaja, odnosno da li MUP treba da djeluje po pozivu vlasnika i skloni automobile koji nisu korisnici poslovnog objekta te ako da na koje članove i zakone se pozvati. Trebalo bi da vlasnik upravlja svojom imovinom jer ima dokaz o vlasništvu, a kako se ne radi o javnoj površini znak ministarstva nije potreban ?
#3573
dzesba wrote: Thu Oct 17, 2019 9:02 pmTrebalo bi da vlasnik upravlja svojom imovinom jer ima dokaz o vlasništvu
Obzirom da se radi o privatnoj površini policijski službenici u konkretnom slučaju neće poduzimati posebne radnje, tim više što pristup parkingu nije onemogućen trećim osobama u vidu nekakve prepreke ( rampa,
preklopni stubići i sl.).,no to ne znači da vlasnik nije ovlašten sudskim putem štititi svoje pravo vlasništva.

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 73/23 Na osno[…]