BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
Topics
Title Statistics Last post
0 Replies 
 423 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 7:56 pm
0 Replies 
 449 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 7:56 pm
 Pravo zene na odsustvo radi rodenja djeteta
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 7:56 pm
0 Replies 
 460 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 7:56 pm
0 Replies 
 389 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 7:55 pm
 Porodajno odsustvo
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 7:54 pm
0 Replies 
 398 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 7:54 pm
 Privremeni raspored zene za vrijeme trudnoce
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 7:54 pm
0 Replies 
 378 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 7:54 pm
 Zabrana nejednakog postupanja
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 7:54 pm
0 Replies 
 408 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 7:54 pm
 Zastita maloljetnika na radu
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 7:53 pm
0 Replies 
 436 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 7:53 pm
 Obaveze radnika i poslodavca
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 7:53 pm
0 Replies 
 429 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 7:53 pm
 Sigurnost i zdravlje na radu
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 7:52 pm
0 Replies 
 448 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 7:52 pm
 Neplaceno odsustvo
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 11:51 am
0 Replies 
 1195 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 11:51 am
 Placeno odsustvo
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 11:51 am
0 Replies 
 888 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 11:51 am
 Koristenje godisnjeg odmora
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 11:51 am
0 Replies 
 758 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 11:51 am
 Koristenje godisnjeg odmora u dijelovima
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 11:50 am
0 Replies 
 527 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 11:50 am
 Nacin korištenja godisnjeg odmora
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 11:49 am
0 Replies 
 417 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 11:49 am
 Sticanje prava na godisnji odmor
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 11:48 am
0 Replies 
 569 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 11:48 am
 Sedmicni odmor
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 11:47 am
0 Replies 
 528 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 11:47 am
 Dnevni odmor
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 11:46 am
0 Replies 
 593 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 11:46 am
 Odmor u toku radnog vremena
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 11:46 am
0 Replies 
 381 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 11:46 am
 Nocni rad
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 11:46 am
0 Replies 
 661 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 11:46 am
 Preraspodjela radnog vremena
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 11:45 am
0 Replies 
 558 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 11:45 am
 Prekovremeni rad
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 11:45 am
0 Replies 
 406 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 11:45 am
 Radno-pravni status direktora
by pravnik  - Wed Jan 25, 2017 11:43 am
0 Replies 
 551 Views
by pravnik
Wed Jan 25, 2017 11:43 am
 Rad izvan prostorija poslodavca
by pravnik  - Tue Jan 24, 2017 2:12 pm
0 Replies 
 384 Views
by pravnik
Tue Jan 24, 2017 2:12 pm
 Upucivanje na rad u inozemstvu
by pravnik  - Tue Jan 24, 2017 2:12 pm
0 Replies 
 444 Views
by pravnik
Tue Jan 24, 2017 2:12 pm
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Prava radnika u stecaju

Moli Vas za odgovor, moje preduzece je u stecaju […]

Kolektivni ugovor

Molim Vas za pomoć. U javnoj ustanovi, u kojoj rad[…]

Forma ugovora u privredi

FORMA UGOVORA U PRIVREDI Ugovori u privredi su […]

ZAKLJUČENJE UGOVORA Ugovor u privredi je zaključe[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja