BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#1615
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

(1) Ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno zakonom ili pravilnikom o radu uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja, poslodavac može lice koje je završilo školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
(2) Vrijeme stručnog osposobljavanja iz stava 1. ovog člana računa se u pripravnički staž i radno iskustvo utvrđeno kao uvjet za rad u određenom zanimanju i može trajati najduže onoliko vremena koliko traje pripravnički staž.
(3) Ugovor o stručnom osposobljavanju zaključuje se u pisanoj formi.
(4) Poslodavac dostavlja kopiju ugovora iz stava 3. ovog člana u roku od osam dana nadležnoj službi za zapošljavanje, radi evidencije i nadzora.
(5) Lice na stručnom osposobljavanju ima pravo na zdravstveno osiguranje kako je to utvrđeno propisima za nezaposlena lica, a prava po osnovu osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja osigurava poslodavac u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.
(6) Licu za vrijeme stručnog osposobljavanja osigurava se odmor u toku rada, dnevni odmor između dva uzastopna radna dana i sedmični odmor.
#1992
Ena Ensi wrote:Poštovani,
zanima me koliko iznosi novčana naknada za lica sa VSS, a koja su na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa?

Hvala!


Postovana,

Na vase pitanje je nemoguce odgovoriti.

To zavisi od poslodavca, ne postoji propis koji regulise tu oblast.

Srdacno,

Notarski obrađena isprava u parničnom postupku S[…]

Radna sposobnost

Muž je zaposlen u firmi izvan mjesta prebivališta,[…]

Obavezan sadržaj plana reogranizacije privrednog […]

Plan reorganizacije privrednog drustva 1. Odlu[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja