BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By shaft_g
#1958
Naime, bio je raspisan konkurs u jednoj javnoj ustanovi i na odluku o prijemu zalio se kandidat koji je u svom prigovoru na tu odluku (dakle ne posebno zahtjev) na kraju napisao da mu se u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama dostavi poštom sva relevantna dokumentacija kojom se odnosi na bodovanje kandidata koji su ispred njega na rang listi. Da li mu treba izdati rješenje i omoguciti pristup informacijama iako nije tacno naveo dovoljno podataka o naravi i/ili sadržaju tražene informacije, da li ga treba obavijestiti da mora posebno zahtjev istaci a ne u zalbi? Da li mu izdati rješenje o mogućnosti osobnog pristupa informaciji u prostorijama javne ustanove? Molim odgovor HITNO STA URADITI

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU […]

ZAKON O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA T[…]

ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLJEĐE I POKLON TUZ[…]

ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU TUZLANSKOG[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja