BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
Topics
Title Statistics Last post
 Reprezentativni sindikat
by pravnik  - Sun Jan 29, 2017 11:44 am
0 Replies 
 1104 Views
by pravnik
Sun Jan 29, 2017 11:44 am
 Uvjeti reprezentativnosti sindikata
by pravnik  - Sun Jan 29, 2017 11:43 am
0 Replies 
 426 Views
by pravnik
Sun Jan 29, 2017 11:43 am
 Pravo formiranja Vijeca zaposlenika
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 4:02 pm
0 Replies 
 470 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 4:02 pm
 Obaveza donosenja pravilnika o radu
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 4:02 pm
0 Replies 
 403 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 4:02 pm
0 Replies 
 355 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 4:02 pm
 Mirno rjesavanje sporova
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 4:01 pm
0 Replies 
 430 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 4:01 pm
 Zastita prava iz radnog odnosa
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 4:00 pm
0 Replies 
 566 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 4:00 pm
0 Replies 
 359 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 4:00 pm
 Otpremnina
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 3:55 pm
0 Replies 
 2372 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:55 pm
 Obaveza konsultiranja
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 3:55 pm
0 Replies 
 363 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:55 pm
 Program zbrinjavanja viska radnika
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 3:54 pm
0 Replies 
 437 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:54 pm
0 Replies 
 656 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:54 pm
 Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 3:54 pm
0 Replies 
 582 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:54 pm
 Prava radnika u slucaju nezakonitog otkaza
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 3:53 pm
0 Replies 
 458 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:53 pm
 Trajanje otkaznog roka
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 3:53 pm
0 Replies 
 664 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:53 pm
 Pisana forma otkaza
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 3:53 pm
0 Replies 
 460 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:53 pm
 Saglasnost za otkaz sindikalnom povjereniku
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 3:53 pm
0 Replies 
 360 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:53 pm
 Omogucavanje iznosenja odbrane radnika
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 3:52 pm
0 Replies 
 412 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:52 pm
0 Replies 
 361 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:52 pm
 Neopravdani razlozi za otkaz
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 3:51 pm
0 Replies 
 354 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:51 pm
0 Replies 
 326 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:51 pm
 Sporazum o prestanku ugovora o radu
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 3:51 pm
0 Replies 
 469 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:51 pm
 Nacini prestanka ugovora o radu
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 3:50 pm
0 Replies 
 394 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:50 pm
 Steta na radu
by pravnik  - Sat Jan 28, 2017 3:50 pm
0 Replies 
 423 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:50 pm
0 Replies 
 376 Views
by pravnik
Sat Jan 28, 2017 3:49 pm
Sistematizacija

Radim u javnom preduzecu u kojem je odradjena nova[…]

Skrbništvo

Pozdrav Nevjenčani suprug (koji je trenutno u zatv[…]

Hvala na odgovoru! Ali ja sam državni službenik, t[…]

Alimentacija pitanje

Nadam se da će neko uspjeti odgovoriti i na moje p[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja