BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
#1379
Pozdrav svima,

Primaoc izdražvanja po ugovoru o doživotnom izdržavanju je preminuo prije cca 10 godina, dok davalac izdržavanja nije uknjižio na sebe zemlju koja je bila u suvlasništvu primaoca izdržavanja.

Može li mi neko reći da li se i ko navodi kao protustranka u zahtjevu-prijedlogu za uknjižbu vlasništva u gruntovnicu? Da li je i može li biti protustranka preminula osoba koja je bila vlasnik? Ima li neko taj normirani tekst zahtjeva za uknjižbu vlasništva koje propisuje ministarstvo pravde? U koliko primjeraka se podnosi zahtjev za uknjižbu vlasništva (mora li se dostaviti svim ostalim suvlasnicima)?

Jednu od parcela u vlasništvu preminule osobe su na sebe preveli rođaci te osobe bez znanja davaoca izdržavanja. Da li se i kako ovo može poništiti, mora li se ići na parnicu i koji bi bio osnov tužbe?

Hvala unaprijed svima,
#3201
Općepoznato da se pravo vlasništva osnovom ugovora o doživotnom izdržavanju stiče upisom u zemljišne knjige(sticanje pravnim poslom), a koje je odgođeno do smrti primaoca izdržavanja, slijedom čega je jasno da protivnik prijedloga za upis može biti isključivo knjižni vlasnik, neovisno o činjenici stranačke sposobnosti, ovo iz razloga što je davalac izdržavanja njegov singularni pravni sljednik.
Prijedlog sa prilozima podnosite u jednom primjerku, no nebi štetilo i dva, jer jedan sa prijemnim štembiljom ostaje vama.
Po pitanju upisa od strane nasljednika na nekretninu koja je prethodno obuhvaćena ugovorom idete tužbom za utvrđenje i obligaciono-pravnim zahtjevom za izdavanje tabularne isprave, odnosno preambulnim zahtjevom za utvrđenje da ste na osnovu ugovora o dož. izdržavanju nosilac valjane pravne osnove podobne za upis prava vlasništva na nekretnini označenoj...................
Takav usvajajući zahtjev otvara vrata sljedećem, u smislu da se nalaže tuženicima da u roku....... dana izdaju tužiocu tabularnu ispravu za upis prava vlasništva...............
,a što će u suprotnom zamijeniti ova presuda.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]