Page 1 of 1

Upis u grunt na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju

Posted: Wed Nov 30, 2016 10:01 am
by Stranka
Pozdrav svima,

Primaoc izdražvanja po ugovoru o doživotnom izdržavanju je preminuo prije cca 10 godina, dok davalac izdržavanja nije uknjižio na sebe zemlju koja je bila u suvlasništvu primaoca izdržavanja.

Može li mi neko reći da li se i ko navodi kao protustranka u zahtjevu-prijedlogu za uknjižbu vlasništva u gruntovnicu? Da li je i može li biti protustranka preminula osoba koja je bila vlasnik? Ima li neko taj normirani tekst zahtjeva za uknjižbu vlasništva koje propisuje ministarstvo pravde? U koliko primjeraka se podnosi zahtjev za uknjižbu vlasništva (mora li se dostaviti svim ostalim suvlasnicima)?

Jednu od parcela u vlasništvu preminule osobe su na sebe preveli rođaci te osobe bez znanja davaoca izdržavanja. Da li se i kako ovo može poništiti, mora li se ići na parnicu i koji bi bio osnov tužbe?

Hvala unaprijed svima,

Re: Upis u grunt na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju

Posted: Sun May 12, 2019 8:34 pm
by Pravda
Općepoznato da se pravo vlasništva osnovom ugovora o doživotnom izdržavanju stiče upisom u zemljišne knjige(sticanje pravnim poslom), a koje je odgođeno do smrti primaoca izdržavanja, slijedom čega je jasno da protivnik prijedloga za upis može biti isključivo knjižni vlasnik, neovisno o činjenici stranačke sposobnosti, ovo iz razloga što je davalac izdržavanja njegov singularni pravni sljednik.
Prijedlog sa prilozima podnosite u jednom primjerku, no nebi štetilo i dva, jer jedan sa prijemnim štembiljom ostaje vama.
Po pitanju upisa od strane nasljednika na nekretninu koja je prethodno obuhvaćena ugovorom idete tužbom za utvrđenje i obligaciono-pravnim zahtjevom za izdavanje tabularne isprave, odnosno preambulnim zahtjevom za utvrđenje da ste na osnovu ugovora o dož. izdržavanju nosilac valjane pravne osnove podobne za upis prava vlasništva na nekretnini označenoj...................
Takav usvajajući zahtjev otvara vrata sljedećem, u smislu da se nalaže tuženicima da u roku....... dana izdaju tužiocu tabularnu ispravu za upis prava vlasništva...............
,a što će u suprotnom zamijeniti ova presuda.