BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2044
Likvidacija doo

1. U slučaju likvidacije društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću, članovi imaju pravo na srazmjeran dio ostatka imovine društva nakon likvidacije.
2. Imovina društva nakon likvidacije dijeli se među članovima prvo do iznosa njihovih uplaćenih uloga, a zatim na jednake dijelove.
3. Ostatak imovine društva nakon likvidacije koji nije dovoljan za povrat uplaćenih uloga, dijeli se među članovima srazmjerno ulozima, ako ugovorom nije određeno drugačije.
User avatar
By aramis
#2055
Imam jedno pitanje. Želim likvidirati firmu koja nema nikakvih dugova (dobavljači, porezi...). Na firmi ima nešto nekrtnina. Ja sam jedini vlasnik i direktor firme.
Zanima me da li likvidacijom ta imovina prelazi na mene kao vlasnika ili se mora prodavati.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]