Page 1 of 1

Likvidacija doo

Posted: Sat Sep 02, 2017 8:06 am
by pravnik
Likvidacija doo

1. U slučaju likvidacije društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću, članovi imaju pravo na srazmjeran dio ostatka imovine društva nakon likvidacije.
2. Imovina društva nakon likvidacije dijeli se među članovima prvo do iznosa njihovih uplaćenih uloga, a zatim na jednake dijelove.
3. Ostatak imovine društva nakon likvidacije koji nije dovoljan za povrat uplaćenih uloga, dijeli se među članovima srazmjerno ulozima, ako ugovorom nije određeno drugačije.

Re: Likvidacija doo

Posted: Tue Sep 05, 2017 1:53 pm
by aramis
Imam jedno pitanje. Želim likvidirati firmu koja nema nikakvih dugova (dobavljači, porezi...). Na firmi ima nešto nekrtnina. Ja sam jedini vlasnik i direktor firme.
Zanima me da li likvidacijom ta imovina prelazi na mene kao vlasnika ili se mora prodavati.

Re: Likvidacija doo

Posted: Tue Sep 05, 2017 5:32 pm
by pravnik
Morate otici kod notara, kako bi prodali nekretninu na fizicko lice.