BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#4332
Kolega mi je kaznjen po clanu zakona krivicnog 351 stav 2 . Zanima ga kakd je zastara tog predmeta. Proteklo je od djela 3godine i nesto. Sud ga je sad psudio i zalio se na okruzni sud na presudu. Kako je 2017.gofine ucinjeno a prijavljeno tuzilastvu iste godine koliko je potrebno vremena da prodje do zastare? I poslije okruznog suda da li ima kakva mogucnost za dalje posanje zalbe ili je to to. Hvala
#4335
Bojanprijedor wrote: Tue Sep 29, 2020 10:07 amkoliko je potrebno vremena da prodje do zastare
6 godina.
Naime, prema odredbama čl. 96 st. 8.KZ RS, zastarjelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost krivičnog gonjenja, pa imajući u obzir da član 351 istog zakona propisuje zatvorsku kaznu do dvije godine, a odredbe čl.95 st. 1.tačke 6, da se krivično gonjenje ne može preduzeti kad proteknu tri godine od izvršenja krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko jedne godine, to je nesporno da zastara nastupa protekom 6 godina.

Zemljisne knjige Republike Srpske Dr. sc. Ha[…]

Dostavnica

Da li je dostavnica dio spisa predmeta i da li str[…]

Guz Vs. Poland

Guz Vs. Poland (br. 965/12), 15.10.2020. Povreda[…]

Akbay and Others vs. Germany Povreda člana 6 &se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja