BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#1267
Kolege,

molim odgovor - koji su uvjeti za zastupanje u radnim sporovima?

Konkretno, može li djelatnik društva koji je pravnik i raspoređen u pripadajući sektor - ali nema položen pravosudni ispit - zastupati društvo u sporovima ove prirode?

Hvala!
#1269
Hvala, kolega!

Mislio sam da će netko ovdje imati suvislu ideju ili praktično iskustvo upravo zato jer je ZPP neizravan.

Pored općih uvjeta za punomoćstvo, samo je kazano da radnika u radnom sporu može zastupati osoba iz sindikata koja je pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

- nije postavljeno kao imperativ (stoji "može", a ne "mora")
- isto nije propisano za zastupanje poslodavca
- uvodi se kategorija pravosudnog ispita što stvara blagu konfuziju....

Ako ima tko da se sreo "na terenu" s ovim, jako bi pomogao.

Hvala
#1270
Ako mislis na FBiH, mislim da bi se na tebe mogao odnositi clan 301

"(1) Punomoćnik može biti advokat, advokatsko društvo ili uposlenik službe za besplatnu pravnu pomoć, kao i za pravna lica uposlenik tog pravnog lica, a za fizička lica bračni, odnosno vanbračni drug stranke ili srodnik stranke po krvi po pravoj liniji do bilo kojeg stepena, u pobočnoj do četvrtog stepena zaključno, odnosno srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena."
#1271
Slažem se s tvojom idejom.

Jer, obzirom da čl. 301. st. 1 ZPP-a FBiH precizno predviđa osobe punomoćnika, a da se ograničenje koje sam gore spomenuo iz čl. 301. st. 3 isključivo tiče sindikata, onda je i moj zaključak zapravo da nema smetnji da radnik zastupa društvo i u svim oblicima radnih sporova.

Moje pitanje bilo je usmjereno ka tomu da vidim je li bilo sličnih dilema među populacijom kolega i nekih poznatih stavova prakse kojima bi se tvrdilo drugačije.

Ako netko još vidi post, volio bih da također da komentar.

Hvala tebi, kolega!
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]