BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By Elmin
#2765
Kad ce nastupit zastara ako je krivicno djelo ucinjeno 2012..optuznica 08.03.2016..jos nije pravosnazna presuda bila,kazna 3 mjeseca zatvora odnosno 1 godina uvjeta a najvisa kazna za to djelo je 3 god..
By hfaruk10
#3047
Imate dvije vrste zastare u krivici. Zastara krivičnog gonjenja i zastara neizvršenja kazne.

Zastara se prekida svakom procesnom radnjom tužioca.
Za spomenuto krivično djelo zastara krivičnog gonjenja nastupa nakon isteka pet godina.

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA K[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEV[…]

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja