BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By Elmin
#2765
Kad ce nastupit zastara ako je krivicno djelo ucinjeno 2012..optuznica 08.03.2016..jos nije pravosnazna presuda bila,kazna 3 mjeseca zatvora odnosno 1 godina uvjeta a najvisa kazna za to djelo je 3 god..
By hfaruk10
#3047
Imate dvije vrste zastare u krivici. Zastara krivičnog gonjenja i zastara neizvršenja kazne.

Zastara se prekida svakom procesnom radnjom tužioca.
Za spomenuto krivično djelo zastara krivičnog gonjenja nastupa nakon isteka pet godina.
RAZVOD BRAKA u BiH

Pravoslavna ili katolička crkva? Najbolje bi bilo[…]

Doroż protiv Poljske

Doroż protiv Poljske 29.10.2020. Povreda član[…]

Aplikacija odbačena kao ratione personae nedopusti[…]

Ayetullah Ay protiv Turske Povreda člana 6. s[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja