BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prekršajno pravo i prometna pitanja i nezgode
By bonny_anne
#3574
Da li se može tražiti odlaganje zabrane upravljanja motornim vozilom, i koja je procedura?

Po članku 246. stavka 1 zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini, piše, da je moguće da se odloži uslovno. Da li je ovo tačno? Šta je potrebno da se odloži?

Hvala
By Pravda
#3575
bonny_anne wrote: Mon Nov 18, 2019 3:37 pmDa li je ovo tačno? Šta je potrebno da se odloži?
tačno je, međutim takvu odluku donosi sud u prekršajnom postupku ( čl. 25 st. 1.Zakona o prekršajima FBiH) pokrenutog po zahtjevu ovlaštenog organa ili po zahtjevu okrivljenog za sudsko odlučivanje kad je u pitanju prekršajni nalog.
Ako je u vašem slučaju postupak okončan rješenjem suda ili prekršajnim nalogom na kojem ste prihvatili odgovornost ili ste pak potpisali na mjestu za sudsko odlučivanje ali u roku od 8 dana niste nadležnom sudu predali jedan primjerak prekršajnog naloga kojim bi inicirali postupak pred sudom, stvar je završena.
Industrijski dizajn

Industrijski dizajn Industrijski dizajn je is[…]

Pronalazak

Pronalazak Pronalazak predstavlja intelektualn[…]

Autorsko djelo

Autorsko djelo Autorsko djelo je intelektualn[…]

Imenovanje za sekretara SO

Sve zavisi od vašeg trenutnog poslodavca. K[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja