BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3095
USLOVI ZA PRIZNAVANjE PRAVA NA MJESEČNI BORAČKI DODATAK
Uredba o boračkom dodatku

član 5 stav 1

Za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak moraju biti kumulativno ispunjena dva uslova - navršenih 60 godina života i status borca od prve do pete kategorije, a to pravo se priznaje od prvog januara u odnosu na godinu u kojoj su uslovi ispunjeni.

"Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 9/2012 - ispr., 40/2012 i 18/2015 - odluka US, dalje: Zakon), kao pravo boraca je utvrđeno pravo na borački dodatak (član 31. Zakona). Odredbama navedenog člana je propisano da pravo na mjesečni borački dodatak borci mogu da ostvare s obzirom na starosnu dob i kategoriju borca, a pravo na godišnji borački dodatak s obzirom na kategoriju borca, ukoliko ne mogu biti korisnici mjesečnog boračkog dodatka.

Ove odredbe su razrađene Uredbom o boračkom dodatku ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013 i 53/2014), koja predviđa da mjesečni borački dodatak može da ostvari kategorisani borac kada navrši 60 godina života, ako mu je rješenjem nadležnog organa priznat status borca od prve do pete kategorije. Dakle, za ostvarivanje boračkog dodatka na mjesečnom nivou, potrebna su dva uslova - navršenih 60 godina života i priznat status borca od prve do pete kategorije, koji moraju biti kumulativno ispunjeni.

Pravo na mjesečni borački dodatak se priznaje počev od 1. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj su uslovi ispunjeni."(Mišljenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, br. 16-03/1-011-35/15 od 15.12.2015. godine)
#5272
Potrebna je ispravka ovog posta:
član 11. stav 1. Uredbe o borackom dodatku (52/13, 53/14) je kasiran- vidi odluku Ustavnog suda RS, broj U- 70/17, od 28.11.2018 g. Prema tome, pravo na boracki dodatak u mjesecnom iznosu, pripada od dana podnošenja zahtjeva.
Stoga, navod iz posljednje rečenice osnovnog posta nije bio ispravan. Riječ je o sadrzaju člana 11. stav 1, koji je prije kasacije doslovno glasio:
"Borcima iz člana 5. stav 1. ove uredbe, koji su uslove za ostvarivanje prava na mjesecni boracki dodatak ispunili poslije 24. maja 2012. godine pravo na mjesecni boracki dodatak priznaje se pocev od 1. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj su uslovi ispunjeni."
Dakle, ova norma se nije odnosila na borce koji su uslove za b.d. ispunili prije 24.5.2012. g. Posljedica odluke US RS je da svima koji ispune materijalnopravne uslove, pravo pripada od dana podnošenja zahtjeva, istina tek od dana objave odluke USRS u sluzbenom glasilu. No, prema Z. o Ustavnom sudu RS, postoji mogucnost mijenjanja pojedinacnog akta koji se zasniva na nezakonitom/neustavnom opstem aktu- vidjeti članove 67. i 70. Z o US RS.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]