BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#193
UGOVOR O LICENCI

­ Tim se ugovorom obavezuje davalac licence da sticaocu licence ustupi, u cjelini ili djelimično, pravo iskorištavanja pronalazaka, tehničkog znanja ili iskustva, žiga, uzorka ili modela, a sticalac licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu.
­ Ugovor o licenci mora biti zaključen u pisanoj formi na vrijeme ne duže od zakonske zaštite prava koja su predmet licence.
­ Isključiva licenca je takva gdje se stiče isključivo pravo iskorištavanja predmeta licence i ona postoji samo ako je izričito ugovorena.
­ Pravo iskorištavanja licence može biti ograničeno prostorno a i vremenski i samo u onim slučajevima kada to nije suprotno ustavu i zakonu.
­ Kada sticalac isključive licence prava iskorištavanja predmeta licence ustupi drugom, onda kažemo da je u pitanju podlicenca.
­ Kada je ugovor o licenci zaključen na određeno vrijeme, on prestaje istekom vremena i u tom slučaju nije potrebno da bude otkazan. Ako se ugovor na takav način, pod istim uslovima produži i tome se ne protivi davalac licence, onda se radi o novom ugovoru neodređenog trajanja.
­ Svaka od ugovornih strana može otkazati ugovor ako se radi o ugovoru na neodređeno vrijeme. Otkazni rok je 6 mjeseci i on se ne može dati u toku prve godine trajanja ugovora.
­ U slučaju smrti davaoca licence ona se nastavlja sa njegovim nasljednicima, izuzev ako nije drugačije ugovorena.
­ U slučaju smrti sticaoca licence i ona se nastavlja sa njegovim nasljednicima, ali samo sa onim koji produžuju njegovu djelatnost.
­ Ako je u pitanju pravno lice kao korisnik licence i nad njim se otvori stečajni postupak, davalac licence može raskinuti ugovor.
User avatar
By elviral123
#322
Pozdrav,

Ugovor o licenci regulisan je kojim zakonima u oviru prava BiH?
Pismena forma Ugovora da li podrazumjeva i ovjeru od strane obje Ugovorne strane i jedino kao takav je isti validan, obzirom da je riječ o temi koja je vrlo često je online postavljena i time Ugovor o licenci je često propraćen samo sa NEXT, NEXT, I agree i slično. Govorim o softverskoj licenci.

Lp
Elvira
User avatar
By pravnik
#325
elviral123 wrote:Pozdrav,

Ugovor o licenci regulisan je kojim zakonima u oviru prava BiH?
Pismena forma Ugovora da li podrazumjeva i ovjeru od strane obje Ugovorne strane i jedino kao takav je isti validan, obzirom da je riječ o temi koja je vrlo često je online postavljena i time Ugovor o licenci je često propraćen samo sa NEXT, NEXT, I agree i slično. Govorim o softverskoj licenci.

Lp
Elvira
Pozdrav Elvira,

Pa iznad je sve objasnjeno.

Ako se kaze pismeni ugovor, to znaci da mora biti potpisan od OBADVIJE strane, a ne samo od jedne, ukoliko je samo od jedne, on je nistav.

Srdacno,

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]