BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By JerinicBranko74
#5626
Poštovani,

Pišem Vam kako bih zatražio pravnu pomoć u vezi s stjecanjem / dobijanjem državljanstva Bosne i Hercegovine. Rođen sam 11.02.1990. godine u Austriji za vrijeme bivše Jugoslavije. Moja majka je rođena na teritoriji današnje Bosne i Hercegovine. Nakon raspada Jugoslavije, stekla je hrvatsko državljanstvo, baš kao i ja. Od 2001. godine, osim hrvatskog, posjedujem i njemačko državljanstvo.

S obzirom na moje trenutne okolnosti, želio bih saznati da li i kako mogu dobiti državljanstvo Bosne i Hercegovine s obzirom na to da sam sada stariji od 23 godine (imam 34 god). Također, zanima me da li posjedovanje trojnog državljanstva (bosanskog, hrvatskog i njemačkog) može predstavljati problem u procesu sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine ?

Bio bih Vam izuzetno zahvalan ako biste mi mogli pružiti informacije i pomoć u vezi s ovim postupkom koji se odnosi na stjecanje državljanstva Bosne i Hercegovine.

Unaprijed se zahvaljujem na Vašem vremenu i pomoći.

S poštovanjem
User avatar
By LegaForum
#5627
Iskreno pravnik sam, ali ti ne znam odgovoriti, jer je to izuzetno slozena i kompleksna oblast, a zavisi jos od mnogo faktora stranih zemalja.

Za pravilan odgovor da li mozes dobiti drzavljanstvo Bosne i Hercegovine u konkretnom svom slucaju, najbolje da se javis advokatu koji je expert za oblast drzavljanstva BiH.
User avatar
By JerinicBranko74
#5632
LegaForum wrote: Mon Feb 05, 2024 3:54 pm Odlicno ! A kako se odluci da zelis drzavljanstvo Bosne i Hercegovine ?
Mnogo je razloga zasto sam se odlucio za BiH drzavljanstvo, a jedan od najvaznijih je za mene taj da placam manji porez, jer kad budem BiH drzavljanin placat cu samo porez od 10% na dohodak, u odnosu na trenutno sto placam 52%.

Tako da mi je u pitanju ekonomski interes, a posto hvala Bogu mogu dobiti drzavljanstvo BiH preko advokata, to cu i uraditi.
User avatar
By LegaForum
#5633
Da navedem nacine kako se dobija drzavljanstvo BiH

Sticanje državljanstva BiH

Opšti principi

Član 5

Državljanstvo BiH u skladu sa odredbama ovog zakona stiče se:

a) stjecanje bosanskog državljanstva porijeklom,

b) stjecanje bosanskog državljanstva rođenjem na teritoriji Bosne i Hercegovine,

c) stjecanje bosanskog državljanstva usvajanjem,

d) stjecanje bosanskog državljanstva putem naturalizacije,

e) stjecanje bosanskog državljanstva putem međunarodnog sporazuma.


Sticanje državljanstva BiH porijeklom

Član 6

Dijete rođeno nakon stupanja na snagu Ustava stiče državljanstvo BiH porijeklom:

a) čija su oba roditelja bili državljani Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto njegovog rođenja;

b) čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta i dijete je rođeno na teritoriji Bosne i Hercegovine;

c) čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme djetetovog rođenja, a dijete je rođeno u inostranstvu, ako bi ono inače bilo bez državljanstva;

d) ako je rođeno u inostranstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme djetetovog rođenja, pod uslovom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom organu.Sticanje državljanstva BiH rođenjem na teritoriji Bosne i Hercegovine

Član 7

Državljanstvo BiH biće dodijeljeno djetetu koje je rođeno ili nađeno na teritoriji Bosne i Hercegovine nakon stupanja na snagu Ustava i čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva, ili ako je dijete bez državljanstva.Usvojena djeca

Član 8

Dijete mlađe od 18 godina koje je u potpunosti usvojio državljanin Bosne i Hercegovine nakon stupanja na snagu Ustava stiče državljanstvo BiH.Sticanje državljanstva BiH naturalizacijom

Član 9

(1) Stranac koji je podnio zahtjev za sticanje državljanstva BiH može steći državljanstvo naturalizacijom ako ispunjava sljedeće uslove:

a) da je napunio 18 godina starosti;

b) da ima odobren stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva;

c) da dovoljno poznaje pismo i jezik jednog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine;

d) da mu nije izrečena mjera bezbjednosti protjerivanja stranaca iz zemlje ili zaštitna mjera udaljivanja stranaca sa teritorije Bosne i Hercegovine od strane organa čiji je legalitet uspostavljen Ustavom i da je ova odluka još uvijek na snazi;

e) da nije osuđivan na izdržavanje kazne za krivična djela sa predumišljajem na duže od tri godine u periodu od 8 godina od podnošenja zahtjeva;

f) da se odreknu ili na neki drugi način izgube svoje ranije državljanstvo prije sticanja državljanstva BiH, osim ako bilateralni sporazum iz člana 14. ne predviđa drugačije. Odricanje ili gubitak ranijeg državljanstva se neće zahtijevati ako ovo nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati;

g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovog uslova ne može razumno zahtijevati;

h) da ne predstavlja prijetnju po bezbjednost Bosne i Hercegovine;

i) da ima obezbijeđen stalni izvor prihoda u iznosu koji omogućava egzistenciju ili da je u stanju da obezbijedi pouzdan dokaz o finansijskim izvorima za sopstveno izdržavanje;

j) da je izmirio sve poreske ili druge finansijske obaveze;

k) da potpiše izjavu da prihvata pravni sistem i ustavni poredak Bosne i Hercegovine i

l) da ima važeću garanciju o sticanju državljanstva BiH.

(2) Naturalizacija se neće odobriti, čak ako podnosilac zahtjeva ispunjava opšte uslove za naturalizaciju, ukoliko postoje osnovani razlozi za sumnju da bi se odobrenjem naturalizacije tom licu ugrozila bezbjednost Bosne i Hercegovine i javni red i mir, ili ukoliko naturalizacija nije u skladu sa interesima Bosne i Hercegovine iz nekog drugog razloga utvrđenog na osnovu cjelokupne procjene stanja podnosioca zahtjeva.Sticanje državljanstva BiH olakšanom naturalizacijom

Član 10

Bračni drug državljanina Bosne i Hercegovine - stranac, može steći državljanstvo BiH pod sljedećim uslovima:

a) da je brak trajao najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva i da još uvijek traje u momentu podnošenja zahtjeva;

b) da se odrekne ili na neki drugi način izgubi svoje ranije državljanstvo prije sticanja državljanstva BiH, osim ako to nije drugačije riješeno bilateralnim sporazumom iz člana 14. Odustajanje ili prestanak ranijeg državljanstva se ne zahtijeva ako to nije dopušteno ili se ne može razumno zahtijevati;

c) da ima odobren stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine;

d) da ne predstavlja prijetnju po bezbjednost Bosne i Hercegovine.Član 11

(1) Dijete mlađe od 18 godina čiji je jedan roditelj stekao državljanstvo BiH ima pravo da dobije državljanstvo BiH naturalizacijom ako ono ima odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(2) Roditelj koji ima državljanstvo BiH može tražiti sticanje državljanstva BiH u ime maloljetnog djeteta u skladu sa stavom (1) ovog člana. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.Član 12

(1) Lice bez državljanstva i lice koje ima status izbjeglice može steći državljanstvo BiH, bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav (1) tač. b), c), f), i) i j), samo ako u statusu lica bez državljanstva ili izbjeglice ima neprekidan boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine u trajanju od pet godina prije podnošenja zahtjeva.

(2) Maloljetno dijete lica koje je steklo državljanstvo BiH na osnovu stava (1) ovog člana ima pravo da dobije državljanstvo BiH, bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav (1) tač. a), b), c), f), i) i j), ako ima status izbjeglice ili odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na dužinu boravka.

(3) Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.Član 13

(1) Sljedeća lica imaju pravo da dobiju državljanstvo BiH na osnovu zahtjeva bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav (1) tač. b) i f).

a) emigranti koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu,

b) prva i druga generacija potomaka lica navedenih u stavu (1) koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu,

(2) Bračni drug lica navedenog u stavu (1) ovog člana, ima pravo na sticanje državljanstva BiH na osnovu molbe bez ispunjavanja zahtjeva iz člana 9. stav (1) tačka b) ukoliko ispuni uslove člana 10. tač. a) i b).
User avatar
By Demokrata
#5634
JerinicBranko74 wrote: Wed Feb 07, 2024 12:25 pm
LegaForum wrote: Mon Feb 05, 2024 3:54 pm Odlicno ! A kako se odluci da zelis drzavljanstvo Bosne i Hercegovine ?
Mnogo je razloga zasto sam se odlucio za BiH drzavljanstvo, a jedan od najvaznijih je za mene taj da placam manji porez, jer kad budem BiH drzavljanin placat cu samo porez od 10% na dohodak, u odnosu na trenutno sto placam 52%.

Tako da mi je u pitanju ekonomski interes, a posto hvala Bogu mogu dobiti drzavljanstvo BiH preko advokata, to cu i uraditi.
To za porez je odlicno !

Sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine nosi sa sobom određene privilegije i obaveze. Evo nekoliko prednosti koje pojedinac može imati kada stekne državljanstvo Bosne i Hercegovine:

Pravo boravka: Državljani Bosne i Hercegovine imaju pravo stalnog boravka u zemlji, što znači da mogu živeti i raditi tamo bez vremenskih ograničenja.

Pravo glasa: Državljani BiH imaju pravo glasa na izborima, uključujući opće izbore, lokalne izbore i druge oblike demokratskog učestvovanja.

Putovnica: Državljani Bosne i Hercegovine imaju pravo tražiti i dobiti putovnicu, što im omogućava slobodno putovanje u druge zemlje koje priznaju bosanskohercegovačko državljanstvo.

Pristup socijalnim uslugama: Državljani BiH imaju pravo na socijalne usluge koje pruža država, kao što su zdravstvena zaštita, obrazovanje i druge socijalne pogodnosti.

Radna prava: Državljani BiH imaju pravo raditi u Bosni i Hercegovini bez potrebe za posebnim radnim dozvolama.

Nasljeđivanje državljanstva: Državljanstvo Bosne i Hercegovine može se naslijediti, što znači da ga roditelji mogu prenijeti na svoju djecu.

Pravo na političko sudjelovanje: Državljani BiH imaju pravo sudjelovati u političkim aktivnostima, uključujući članstvo u političkim strankama i kandidiranje za određene političke funkcije.

Pravo na pravnu zaštitu: Državljani BiH imaju pravo na pravnu zaštitu i jednaku zaštitu pred zakonom.
User avatar
By Mornar Popaj
#5636
JerinicBranko74 wrote: Sat Jan 20, 2024 9:29 am
Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne kontam kako ti imas pravo na upis u drzavljanstvo Bosne i Hercegovine, imas cak i drzavljanstvo druge drzave sa kojom BIH nema Ugovor o dvojnom drzavljanstvu ? A imas i vise od 23 godine zivota..
User avatar
By LegaForum
#5638
Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zakona o drzavljanstvu BIH ima jos mnogo pravilnika, prakse oko sticanja drzavljanstva BiH i jos se koriste i stari zakoni o drzavljanstvu BIH, u odnosu na trenutak rodenja i zakon o drzavljanstvu BiH koji je tada vazio.


Tako da ako i mislis nekada da ne mozes dobiti drzavljanstvo, mozda i mozes....

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]