BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Unanswered topics

 Return to the advanced search

 Topics
Title Statistics Last post
Obaveza utvrđivanja stepena sumnje o krivici potraživanog lica
by Lega -   - in: Krivično pravo
0 Replies
 19 Views
by Lega
Pozivanje na alibi tokom drugostepenog postupka
by Lega -   - in: Krivično pravo
0 Replies
 9 Views
by Lega
Pravo žalbe na drugostepenu odluku
by Lega -   - in: Krivično pravo
0 Replies
 15 Views
by Lega
Dopuštenost žalbe na izrečenu mjeru sigurnosti i odluku o oduzimanju imovinske koristi
by Lega -   - in: Krivično pravo
0 Replies
 15 Views
by Lega
Primjena načela javnosti i pravičnog postupka prilikom objave presude
by Lega -   - in: Krivično pravo
0 Replies
 45 Views
by Lega
Konkretizacija odgovornosti pripadnika organizovane grupe
by Lega -   - in: Krivično pravo
0 Replies
 26 Views
by Lega
Nastavak odgođenog glavnog pretresa pred novim članom vijeća
by Lega -   - in: Krivično pravo
0 Replies
 21 Views
by Lega
Pravo optuženog da bude saslušan u svojstvu svjedoka
by Lega -   - in: Krivično pravo
0 Replies
 25 Views
by Lega
Nađena marihuana - kazna?
by Solaga -   - in: Krivično pravo
0 Replies
 39 Views
by Solaga
Prekovremeni rad i nocni rad
by Lena028 -   - in: Radno pravo
0 Replies
 53 Views
by Lena028
Granice ispitivanja prvostepene presude
by pravnik -   - in: Parnicni postupak
0 Replies
 49 Views
by pravnik
Seksualni delikti u ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini
by Lega -   - in: Krivično pravo
0 Replies
 37 Views
by Lega
Primjena standarda izvan razumne sumnje u praksi suda Bosne i Hercegovine
by Lega -   - in: Krivično pravo
0 Replies
 37 Views
by Lega
Nova koncepcija krivične odgovornosti u krivičnom Zakoniku Republike Srpske
by Lega -   - in: Krivično pravo
0 Replies
 26 Views
by Lega
Otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu
by Antifriz -   - in: Radno pravo
0 Replies
 91 Views
by Antifriz
Produženje otkupa stanova certifikatima
by gpeditmsc -   - in: Stvarno pravo
0 Replies
 89 Views
by gpeditmsc
Radna povreda
by dambolina -   - in: Radno pravo
0 Replies
 116 Views
by dambolina
Prekovremeni rad
by Marijaj111- -   - in: Radno pravo
0 Replies
 108 Views
by Marijaj111-
Pravilnik o elektronskoj komunikaciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
by Lega -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 66 Views
by Lega
Plaćeni dopust za usavršavanje o ličnom trošku
by emir_K -   - in: Radno pravo
0 Replies
 71 Views
by emir_K
Zakon o izvrsenju Budzeta Republike Srpske za 2020. godinu
by Lega -   - in: Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 68 Views
by Lega
Bradshaw and Others v. Malta
by Lega -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 75 Views
by Lega
Zakon o oruzju i municiji Tuzlanskog Kantona
by Lega -   - in: Zakoni Tuzlanskog Kantona
0 Replies
 65 Views
by Lega
Ugovor o izvodenju obrtnicki radova
by Lega -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 74 Views
by Lega
Ugovor o gradjenju
by Lega -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 84 Views
by Lega
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 40

Mjere štednje usvojene 2010. godine, kojima[…]

Zakonska ograničenja kontakata osuđenika sa spolj[…]

Mjere određene na imovini aplikanata zbog krivičn[…]

Šerijatsko pravo primjenjeno u ostavinskom[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja