BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
By nuerta
#3559
Činjenice:
Firma je osnovana u augustu kada je radnik i počeo s radnim odnosom. U toj godini firma je poslovala u plusu.

Pitanje:
Ima li radnik pravo na regres u narednoj godini?
By Pravda
#3560
nuerta wrote: Fri Nov 08, 2019 1:12 pm Ima li radnik pravo na regres u narednoj godini?
Svaki zaposlenik sticanjem uslova za korištenje godišnjeg odmora, stiče uslove za korištenje regresa, pa ukoliko je obaveza isplate regresa zaposlenicima uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, tada poslodavac ima obavezu izvršiti istu.
By nuerta
#3561
Mala je firma i nema Pravilnik o radu niti bilo koji akt kojim je regulisano pitanje regresa (nije regulisan ni ugovorom o radu).
By BOSABO
#3568
U tom slučaju, a na osnovu osnovne djelatnosti firme, treba provjeriti kako je isplata regresa regulisana posebnim (granskim) kolektivnim ugovorom.
Regres

U tom slučaju, a na osnovu osnovne djelatnosti fir[…]

obzirom da sam ja jedno od troje tada maloljetne[…]

Alimentacija

Pozdrav, zanima me iznos alimentacije, jer kako v[…]

Kako je m9guce da je prodao stan te koji je pravn[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja