BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
#3419
REGISTAR TESTAMENATA I DRUGIH NASLJEDNOPRAVNIH POSLOVA U FEDERACIJI

REGISTAR TESTAMENATA I DRUGIH NASLJEDNOPRAVNIH POSLOVA U FEDERACIJI vodi Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 124. stavom 2. Zakon o nasljeđivanju ("Službene novine Federacije BiH". broj 80/14), članu 15. Pravilnik o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/15) i Uputstvo o primjeni Pravilnika o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/16).

Registar je jedinstvena evidencija sačinjenih testamenata i zaključenih ugovora o nasljeđivanju, te ugovora o odricanju od nasljeđa koje nije otvoreno, na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Registar ne zavodi sadržaj testamenta ili navedenih ugovora, već samo činjenice o tome da li je sačinjen ili sklopljen, gdje je pohranjen, je li opozvan ili raskinut, te da li je proglašen ili vraćen.

OVLAŠTENI KORISNICI REGISTRA

Navedene činjenice o testamentima (ili navedenim ugovorima) sačinjenim od 9.1.2015. dužni su redovno dostavljati svi oni koji su sačinili testament (ili ugovor) ili kod kojih se testament čuva. To se prvenstveno odnosi na nadležne sudove, notare kao povjerenike suda u ostavinskom postupku i diplomatsko-konzularna predstavništva BiH.

Ako žele, navedene činjenice mogu dostavljati i druge osobe koje su sačinile testament (ili ugovor) kao što su zavještatelji ili ugovorne strane – osobno ili putem ovlaštenih osoba (punomoćnika).

Prema zakonu, evidentiranje testamenta za zavještatelje nije obavezno, ali je važno naglasiti da njegovim evidentiranjem, zavještatelj može biti siguran da će nakon smrti, njegova posljednja volja biti poštovana.

Registar je uspostavljen 9.4.2016. godine sukladno članu 52. Uputstva o primjeni Pravilnika o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u FBIH, te se vodi ručno dok se ne steknu uvjeti za elektronsko vođenje.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev Registru ovlašteni korisnik podnosi Notarskoj komori FBIH na propisanom obrascu, zavisno od vrste pravnog posla na koji se odnosi:

testament
ugovor o nasljeđivanju,
ugovor o odricanju od nasljeđa koje nije otvoreno


i kategorije korisnika:

notar
općinski sud
diplomatsko-konzularna predstavništva BIH
zavještatelj odnosno ugovorne strane (ili punomoćnik/ci)Napominjemo da svaki zahtjev treba sadržavati minimalno sljedeće podatke (kod testamenta za zavještatelja a kod ugovora za svaku od ugovornih strana):

Podatak o činjenici koja se registrira
Ime i prezime
Datum rođenja ili JMB/personalni brojObrasce zahtjeva možete preuzeti na sljedećim linkovima:

OBRASCI ZA NOTARE (desnim klikom odaberite opciju "Save link as...")

OBRASCI ZA OPĆINSKE SUDOVE (desnim klikom odaberite opciju "Save link as...")

OBRASCI ZA DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA BIH (desnim klikom odaberite opciju "Save link as...")

OBRASCI ZA ZAVJEŠTATELJE (ILI PUNOMOĆNIKE) ODNOSNO UGOVORNE STRANE (desnim klikom odaberite opciju "Save link as...")

Propisno popunjen, potpisan i ovjeren obrazac zajedno s dokazom o uplati, dostavlja se Registru putem preporučene pošte s povratnicom ili osobno u sjedištu Notarske komore FBIH, s naznakom „ZA REGISTAR“, na adresu:
#3425
Pozdrav. Trebam pomoc 2007 godine je umrla moja pokojna punica. Supruga i njena dva brata su pozvani na ostavinsku rqdpravu. Tom priliko jedan od dvojice brace odrekao se svih prava. Rijesenje navodi kako su ona i drugi brat ravnopravni nasljednici 1/2 sve imovine. Kao i ravnopravni nasljednici obaveza. Medjutim 2008 ili 09 njen brat je prodao stan iskljucivsi nju iz prava. Kako je m9guce da je prodao stan te koji je pravni lijek ako postoji protiv ovog i ovakvog cina. Hvala i pozzz
#3565
Kiko_komatin wrote: Tue Sep 17, 2019 4:49 pmKako je m9guce da je prodao stan te koji je pravni lijek ako postoji protiv ovog i ovakvog cina.
prema ovome što ste napisali kupac bi se mogao upisati kao vlasnik isključivo na 1/2-ini stana, međutim ako je upis ishodio sa omjerom prava vlasništva 1/1, onda tu nisu čista posla.
Provjeriti u z. k. uredu Općinskog suda da li je upis uopće proveden, ako jeste, zahtjevom tražiti kopiju kupoprodajnog ugovora radi poduzimanja daljnjih koraka, po cijenu tužbe radi utvrđenja ništavosti pravnog posla.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]