BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
User avatar
By pravnik
#27
POSREDOVANJE

­ Prije pokretanja postupka za razvod braka bračni partner ili oba bračna partnera koji imaju djecu nad kojom ostvaruju roditeljsko staranje dužni su podnijeti zahtjev za posredovanje fizičkom ili pravnom licu ovlaštenom za posredovanje.
­ Zahtjev za posredovanje mogu podnijeti i bračni partneri koji nemaju djecu nad kojom ostvaruju roditeljsko staranje, ali nisu obavezni.
­ Bračni partner nije dužan podnijeti zahtjev za posredovanje:
a) ako je boravište drugog bračnog partnera nepoznato najmanje 6 mjeseci ili
b) ako je bračnom partneru oduzeta poslovna sposobnost.
­ Zahtjev za posredovanje podnosi se ovlaštenoj osobi na čijem području podnosilac zahtjeva ima prebivalište, odn. boravište ili bračni partneri su imali posljednje prebivalište.
­ U postupku posredovanja nastojati će otkloniti uzroci koji su doveli do poremećaja bračnih odnosa i izmiriti bračne partnere.
­ Ako su oba bračna partnera uredno pozvana i ne odazovu se na poziv da učestvuju u postupku posredovanja i ne opravdaju svoj izostanak, postupak će se obustaviti. Izuzetno, postupak se neće obustaviti u slučaju izostanka bračnog partnera koji se nasilnički ponaša prema drugom bračnom partneru.
­ Ako nakon obustave postupka bude podnesena tužba ili zahtjev za sporazumni razvod braka, sud će tužbu odbaciti.
­ Ako se u postupku posredovanja bračni partneri ne izmire, ovlaštena osoba će nastojati da bračni partneri postignu sporazum o:
1) o ostvarivanju roditeljskog staranja,
2) izdržavanju djeteta i izdržavanju bračnog partnera,
3) odnosu i kontaktu roditelja kome dijete nije povjereno sa djetetom
­ Ako o navedenim elementima roditelji ne postignu sporazum ili ako postignuti sporazum ne odgovara intersima djeteta, organ starateljstva će na zahtjev ovlašćene osobe ili po službenoj dužnosti odlučiti o svim gore navedenim pitanjima.
­ U postupku posredovanja ovlašćena osoba sastaviti će zapisnik. Inače je ovlašćena osoba dužna u roku od 2 mjeseca da okonča postupak posredovanja.

Pozdrav, trenutno sam zaposlen u firmi sa SSS, u m[…]