BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By Mp222
#2601
Poštovani ,


javljam se sa molbom da me pravno savjetuje po pitanju prava koja imam kao trudnica na porodiljno odsustvo s obzirom na moju situaciju. Zaposlena sam već 3 godine u istoj firmi u HNŽ, i trenutno sam trudna par mjeseci, čekamo naše prvo dijete.. Vezana sam ugovorom o radu na neodređeno, jedino me jedan članaka ugovora vezuje da moram ostati u firmi određeno vrijeme (3 godine) jer se na mene izdvojio novac za edukacije i doškolovavanje.

Planiram koristiti porodiljno odsustvo naravno međutim problem je u tome što pravilnik moje firme definira da imam pravo na samo 6 mjeseci porodiljnog odsustva, navodim iz pravilnika:

'' Djelatnik može koristiti porodiljno odsustvo u trajanju maksimalno 6 mjeseci, a za vrijeme trajanaj istog ima pravo na naknadu plaće sukladno važećim zakonskim propisima BiH.''

Ja sam upoznata sa Zakonom o radu FBiH i znam da je prema zakonu odobreno porodiljno odsustvo u trajanju najmanje 1 godine.


Molim vas za savjet šta mogu u ovoj situaciji učiniti i može li me poslodavas 'prisiliti' na porodiljno odsustvo u trajanju od samo 6 mjeseci, ima li na to pravo ?
Koja su moja prava i mogu li ja potraživati prema Zakonu da mi se odobri najmanje godina dana porodiljnog odustva?
U slučaju da poslodavac odbije dati porodiljno duže od 6 mjeseci, šta tada mogu učiniti dalje, je li se ide na Sud ili?
U slučaju da mi zaprijeti otkazom ( znam da nebi smio ali od moga poslodavca to mogu očekivati) što tada mogu učiniti?

I konačno, je li postoji opcija da nakon 6 mjeseci plaćenog porodiljnog , zatražim 6 mjeseci neplaćenog odsutsva, i šta se u tom slučaju događa- je li ostajem osigurana i zaposlena ili?


Hvala Vam unaprijed, nadam se da ćete mi pomoći.
Svako dobro!
By adrias
#2602
Pozdrav, analizirajući članak 62. Zakona o radu FBiH, posebice stavak 1. i 3. nedvojbeno bi se moglo zaključiti kako je u vašem slučaju vrijeme porodiljnog maksimalno 6 mjeseci..drukčije bi bilo da nije ugovorom o radu uopće propisano trajanje porodiljnog odsustva (onda bi imali pravo na 1 godinu) ili da je propisano vrijeme kraće od 42 dana. Naravno vi ste se potpisom takvog ugovora suglasili s tim uvjetima.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]