BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
#2019
poštovani/a,molim vaše mišljenje i savjet.
*u toku je parnični postupak,u kojem sam tužio grad,za nejednako postupanje-diskriminaciju,te tražio određenu naknadu nematerijalne štete.zbog nemogućnosti,nemam pravnog zastupnika,nego to činim lično.
*zbog statusa nezaposlene osobe i veterana proteklog rata(ne primam nikakve apanaže)oslobođen sam plaćanja sudskih taksi,i to je sud uvažio.
*ono što me brine je,plaćanje troškova parničnog postupka,ukoliko izgubim spor.svaki izlazak gradskog pravobranioca,košta 400 eur,a ostale troškove da ne spominjem.
*pokretnine,osim neophodnog namještaja,nemam,a od nekretnina posjedujem suvlasništvo u stanu,koji je pod hipotekom,i suvlasništvo nad poslovnim prostorom koji se iznajmljuje,a cjelokupni iznos ide naizdržavanje malodobnog djeteta(po sudskoj presudi)
*s obzirom da sam nezaposlen i da jedina redovna primanja,idu na izdržavanje mld.djeteta,ispunjavam li uslove za oslobađanje od plaćanja svih troškova postupka,uključujući i one-suprotne strane..naravno,ako izgubim spor?!
*ako ne ispunjavam,šta će se desiti ukoliko ne platim te troškove?!kakve mogu biti posljedice?!kada nastupa,eventualna,zastara tih potraživanja suda i tužene strane?!može li,novčani, iznos troškova,biti zamijenjen nekom drugom sankcijom(oduzimanje pokretnina,nekretnina,zatvor,uslovna osuda...)?!
*da li to znači,da onaj ko nema novac,ne treba da pokreće sudske sporove,nego da trpi pravno nasilje lokalne zajednice?!

hvala na razumijevanju!lijep pozdrav!
#3572
von zilc wrote: Thu Aug 24, 2017 2:15 pm ispunjavam li uslove za oslobađanje od plaćanja svih troškova postupka,uključujući i one-suprotne strane..naravno,ako izgubim spor?!
sud nema ovlasti da stranku oslobodi troškova koje je prouzročila suprotnoj stranci
von zilc wrote: Thu Aug 24, 2017 2:15 pm *ako ne ispunjavam,šta će se desiti ukoliko ne platim te troškove?!
prinudna naplata na prijedlog suprotne strane (izvršni postupak)
von zilc wrote: Thu Aug 24, 2017 2:15 pm kada nastupa,eventualna,zastara
tražbine utvrđene pred sudom zastarijevaju u roku od 10 godina, s tim što se svakom poduzetom radnjom pred nadležnim organom u svrhu naplate duga taj rok prekida i počinje novi.
von zilc wrote: Thu Aug 24, 2017 2:15 pm može li,novčani, iznos troškova,biti zamijenjen nekom drugom sankcijom(oduzimanje pokretnina,nekretnina
naravno da može, isključiva dispozicija tražioca izvršenja,
von zilc wrote: Thu Aug 24, 2017 2:15 pm ,zatvor,uslovna osuda...)?!
ne
von zilc wrote: Thu Aug 24, 2017 2:15 pm *da li to znači,da onaj ko nema novac,ne treba da pokreće sudske sporove,nego da trpi pravno nasilje lokalne zajednice?!
niko vam neče potvrditi citirano, ali ako ste se upustili u parnicu onda morate svoje zahtjeve dokazati.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]