BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#429
OBUSTAVA ISTRAGE

Tužilac ima pravo ne samo da donese naredbu o sprovođenju i nesprovođenju istrage, već i naredbu o obustavi istrage.
Istraga se obustavlja naredbom o obustavi istrage koju isključivo može donijeti tužilac i to u slučajevima koji su izričito predviđeni zakonom:
1. da djelo koje je učinio osumljičeni nije krivično djelo (materijalno-pravni razlog)
Radi se o situacijiama:
a) kada je u pitanju građansko-pravni odnos, upravno-pravni odnos, pravno-irelevantan odnos,
b) kada nedostaje neki od elemenata iz opšteg pojama krivčnog dijela ili neki od elemenata konkretnog krivičnog djela,
c) ako je u pitanju nužna obrana ili krajna nužda. Zbog nužne obrane ili krajne nužde (kad djelo nije krivčno djelo), istragu je moguće obustaviti samo onda ako svi dokazi upućuju na iste zaključke tj. da je osumljičeni postupao u nužnoj obrani. Iako iz iskaza dva svjedoka proizilazi da osumljičeni nije postupio u nužnoj obrani, a iz izkaza pet preostalih da jeste nije moguće naredbom obustaviti istragu.
2. da nema dovoljno dokaza da je osumljičeni izvršio krivično djelo (činjenični razlog) Ovdje se radi o tome da se raspolaže sa dovoljno dokaza o tome da je krivično djelo učinjeno, međutim da ne postoji dovoljno dokaza da je osumnjičeni počinitelj krivičnog djela. Treba voditi računa da zakonodavac u tom slučaju odnosno samo u tom sljučaju dozvoljava tužiocu da ponovo otvori istragu ukoliko dođe do nekih novih dokaza iz kojih proizilazi da je osumljičeni počinio krvično djelo za koje je vođena istraga.
3. da je djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili je nastupila zastara ili postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje (procesno-pravni razlozi) Amnestija i zastara krivičnog gonjenja su uređene odredbama krivičnog materijalnog prava. Pod drugim smetnjama koje isključuju krivično gonjenje podrazumijevaju se smrt ili duševno oboljenje osumnjičenog nakon učinjenja krivičnog djela, pravosnažno presuđena stvar, te imuniteti prema domaćem i međunarodnom pravu.
O donošenju naredbe o obustavi istrage, tužilac je dužan obavijestiti oštećenog, koji ima pravo podnijeti pritužbu u roku od 8 dana Uredu tužioca.
Zakon daje ovlaštenje tužiocu da ponovo otvori istragu ako je do obustave istrage došlo iz razloga što nije bilo dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo. Naime, ukoliko tužilac dođe do novih dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo, ponovo će otvoriti istragu i nastaviti sa istragom protiv osumnjičenog,. Vrijeme utrošeno do momenta obustave istrage uračunaće se u predviđeni rok u kojem bi tužilac trebao okončati istragu.

https://www.advokat.attorney/
User avatar
By Zgembo
#2643
U kojem vremenu tužilac mora okončati istragu?
Šta znači ova zadnja rečenica, laički: "Zakon daje ovlaštenje tužiocu da ponovo otvori istragu ako je do obustave istrage došlo iz razloga što nije bilo dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo. Naime, ukoliko tužilac dođe do novih dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo, ponovo će otvoriti istragu i nastaviti sa istragom protiv osumnjičenog,. Vrijeme utrošeno do momenta obustave istrage uračunaće se u predviđeni rok u kojem bi tužilac trebao okončati istragu?"

Milsim ako se okonča istraga nema više ni slučaja, zar ne?
User avatar
By pravnik
#2644
Zgembo wrote:U kojem vremenu tužilac mora okončati istragu?
Šta znači ova zadnja rečenica, laički: "Zakon daje ovlaštenje tužiocu da ponovo otvori istragu ako je do obustave istrage došlo iz razloga što nije bilo dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo. Naime, ukoliko tužilac dođe do novih dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo, ponovo će otvoriti istragu i nastaviti sa istragom protiv osumnjičenog,. Vrijeme utrošeno do momenta obustave istrage uračunaće se u predviđeni rok u kojem bi tužilac trebao okončati istragu?"

Milsim ako se okonča istraga nema više ni slučaja, zar ne?
Zavisi od niza elemenata.

Najbolje je da angazujete advokata po licnom izboru, te da isti provjeri dokle je sve doslo za vas.

Svakako sa punomocjem.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]