BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
By Besijana
#3578
Poštovani,

Zbog neobavještenosti o mom pravu iz Kolektivnog ugovora, nisam podnjela zahtjev i nije mi isplaćena jednokratna novčana pomoć u slučsju tešje bolesti bližeg člana porodice, odnosno oca, kojem je dijagnosticiran karcinom pluća. Bolest je,nažalost, jako brzo napredovala i moj otac je preminuo u maju 2018 godine. Iskoristila sam druga prava, po osnovu smrti užeg člana porodice, ali smatram da sam nepravedno oštećena za prethodno pomenutu jednokratnu pomoć
Obzirom da nije nastupila zastara da li mogu sada ostvariti to pravo na jednokratnu pimoć za teško oboljenje bližeg člana porodice?
Napominjem da je ustanova u kojoj sam zaposlena isto pitanje postavila Komisiji za tumačenje Zakona pri jednom ministarstvu kao i Ministarstvu za socijalnu politiku, ali oni nisi znali odgovor, tačnije,smatraju se nenadležnim.
By Pravda
#3579
Besijana wrote: Wed Nov 20, 2019 4:51 pm Zbog neobavještenosti o mom pravu iz Kolektivnog ugovora,
zakoni, podzakonski akti, pravilnici, uredbe, kolektivni ugovori i sl. nisu skriveni, što će reči da je neosnovano pozivanje pred nadležnim organom kako u konkretnom slučaju niste znali za prava iz kolektivnog ugovora
Besijana wrote: Wed Nov 20, 2019 4:51 pm Obzirom da nije nastupila zastara da li mogu sada ostvariti to pravo na jednokratnu pimoć za teško oboljenje bližeg člana porodice?
svaki zahtjev po tom osnovu će biti odbijen kao neosnovan.
By Besijana
#3585
Zašto mi tako ne odgovore iz Komisije za tumačenje Zakona i iz Ministarstva za socijalnu politiku? I zašto mi je onda, usmeno rečeno iz te Kom8sije za tumačenje Zakona da je predsjednik sindikata u mojoj radnoj organizaciji bio u obavezi da me obavijesti na vrijeme o mojim ptavima? I na koje akte, pravilnike, zakone se Vi pozivate kada kažete da će taj zahtjev biti odbačen kao neosnovan, jer on to, ni nakon tri različite adrese na koje je zahtjev poslat, nije?
By Pravda
#3587
Besijana wrote: Thu Nov 21, 2019 5:07 pm predsjednik sindikata u mojoj radnoj organizaciji bio u obavezi da me obavijesti na vrijeme o mojim ptavima?
ako i jeste bio u obavezi radi se o njegovom propustu sa kojim vaš poslodavac nema ništa
Besijana wrote: Thu Nov 21, 2019 5:07 pm I na koje akte, pravilnike, zakone se Vi pozivate kada kažete da će taj zahtjev biti odbačen kao neosnovan
u ovoj situaciji je dovoljna činjenica da je prestao postojati osnov po kojem zahtijevate isplatu jednokratne pomoći, a prestao je trenutkom smrti osobe (užeg člana porodice) kod kojeg je postojala teška bolest.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]