BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By pravnik
#36
ZAKON O NAMJEŠTENICIMA Sl.Gl.FBiH 49/05

Namještenici rade na dopunskim poslovima osnovne djelatnosti organa uprave.
O pravima i dužnostima odlučuje rukovodilac a žalbe mogu uložiti odboru i ukoliko nisu zadovoljni odlukom odbora mogu tražiti zaštitu od općinskog suda.
Raspoređivanje i postavljanje namještenika vrši rukovodilac.
Popunjavanje upražnjenog radnog mjeta vrši se putem internog oglasa a rukovodilac upravnog organa imenuje internu komisiju koja će sprovesti taj oglas.
Ako se mjesta ne mogu popuniti na taj način onda će se popuniti javnim oglasom, sa tim da ga ne raspisuje agencija već rukovodilac.
Uvjeti su isti kao za državne službenike osim stručne spreme. Namještenci su osobe sa SSS i VŠS.
Probni rad je 3 mjeseca.
Ugovor na određeno vrijeme može biti do 2 godine za razliku od državnih služenika kod kojih to nije određeno.
Namještenici se ocjenjuju svakih 12 mjeseci a dvije negativne ocjene dovode do prestanka radnog odnosa.
Pripravnički staž traje 6 mjeseci za SSS i 9 za VŠS.
Godišnji odmor najmanje 18 dana a najviše 30.
Plaćenog odsustva imaju max. 7 dana a neplaćeno u skladu sa kolektivnim ugovorom i pravilnikom.
Prestanak ugovora o radu je isti kao kod državnih službenika.

www.advokat.attorney
User avatar
By RandomGuy
#1383
Pitanje vezano za Namjestenike u FBiH

Obzirom da je po novom Zakonu o radu predviđeno da ugovor a radu na određeno ne može trajati duže od tri godine, a u starom Zakonu ovaj period je bio dvije godine - postavljam sljedeće pitanje:

Koja se odredba Zakona primjenjuje za osobe koje su sklopile radni odnos na određeno vrijeme po odredbama starog Zakona?

Pitanje postavljam jer sam zasnovao radni odnos na određeno (u vrijeme dok je stari Zakon o radu bio na snazi), bez naznačenog roka trajanja radnog odnosa, i gle evo, protekle su dvije godine i ništa se ne dešava. Radni odnos nije prekinut, a dopunsko rješenje, odnosno promjenu na neodređeno još nisam dobio.
User avatar
By Apokalipsa
#1514
Pitanje postavljam jer sam zasnovao radni odnos na određeno (u vrijeme dok je stari Zakon o radu bio na snazi), bez naznačenog roka trajanja radnog odnosa, i gle evo, protekle su dvije godine i ništa se ne dešava. Radni odnos nije prekinut, a dopunsko rješenje, odnosno promjenu na neodređeno još nisam dobio.
Pazite, bitan element ugovora o radu koji je zaključen na određeno vrijeme jeste vrijeme trajanja radnog odnosa. Ako nije ispunjen taj element onda se smatra kao da je zaključen ugovor o radu na nedređeno vrijeme.

Odredba čl. 30. Zakona o namještenicima... FBiH propisuje
Za obavljanje izvanrednih, ili privremenih, ili povremenih poslova, ili poslova čiji se obim
privremeno i nepredviđeno povećao, a koji nisu trajnijeg karaktera, zasniva se radni odnos na
određeno vrijeme dok traju potrebe za obavljanje tih poslova a najduže dvije godine.
Poslovi iz stava 1. ovog člana postoje onda kada njihovo obavljanje po svojoj prirodi traje
određeno vrijeme i kada zbog toga ne postoje uvjeti da se za obavljanje tih poslova u
pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe otvori radno mjesto za radni
odnos na neodređeno vrijeme.

Radni odnos na određeno vrijeme, u smislu stava 1. ovog člana, zasniva se uz prethodno
pribavljeno mišljenje sindikata o ispunjavanju uvjeta iz stava 2. ovog člana.

Ako u organu državne službe postoji upražnjeno radno mjesto namještenika na kojem se
prema opisu poslova tog radnog mjesta obavljaju poslovi iz stava 1. ovog člana, u tom slučaju
za obavljanje tih poslova ne može se zasnovati radni odnos na određeno vrijeme.

Ako je radni odnos na određeno vrijeme zasnovan suprotno odredbama st. od 1. do 4. ovog
člana takav radni odnos smatrat će se radnim odnosom na neodređeno vrijeme.


Radni odnos na određeno vrijeme može se zasnovati i u slučaju zamjene odsutnog
namještenika, koji traje do povratka odsutnog namještenika na posao.

Postupak prijema namještenika u radni odnos na određeno vrijeme provodi se prema
odredbama čl. od 23. do 26. ovog Zakona.
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]