BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By camapama
#1148
Molim Vas za informaciju vezano za mjenicu. Naime, radi se o sljedećem imam ugovor sa jednim privrednim društvom, koji to društvo nije ispoštovalo, a kao ggarancijuizvršenja ugovora imam bjanko mjenicu bez protesta. Bjanko mjenica nije da banci da se blokira račun. da li mogu raditi protest mjenice bez obzira što nije data banci na naplatu, pa kada sud oodboriprotest (ako odobri) da idem sa prijedlogom za izvršenje ili ima neki drugi način? Molim za mišljenje?

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

NOVČANA NAKNADA PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI Član 36[…]

Jadranka Stanišić sudija Vrhovnog suda Repu[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja