BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Active topics

 Return to the advanced search

 Topics
Title Statistics Last post
Odluku o utvrđivanju predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u 2021.
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 13 Views
by LegaForum
Uslovi za izbor, sadržaj prijave i disciplinska odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 8 Views
by LegaForum
Uvećanje plate za prekovremeni rad, rad u vrijeme neradnih dana i dana državnih praznika
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 9 Views
by LegaForum
Pravni osnov za isplatu dodatka na platu za obavljanje složenijih poslova
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 5 Views
by LegaForum
Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku 2021
by LegaForum -   - in: Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 8 Views
by LegaForum
Brisanje osude iz kaznene evidencije
by pravnik -   - in: Krivično pravo
9 Replies
 17165 Views
by LegaForum
Pravne posljedice ništavosti ugovora o radu na isplaćene plate
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 20 Views
by LegaForum
Posljedice povrede principa transparentnosti na zakonitost postupka unapređenja policijskih službeni
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 8 Views
by LegaForum
Naknada štete profesionalnom vojnom licu
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 10 Views
by LegaForum
Naknada štete iz osnova radnog odnosa zbog nezakonitosti akta poslodavca
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 13 Views
by LegaForum
Solidarna odgovornost imalaca motornih vozila za štetu koju pretrpe treća lica
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 3 Views
by LegaForum
Odgovornost podnosioca krivične prijave za štetu koju pretrpi prijavljeni
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 3 Views
by LegaForum
Odgovornost države za štetu u vezi sa privremenim oduzimanjem novčanih sredstava
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 4 Views
by LegaForum
Odricanje - ispis iz bosanskog drzavljanstva - cijena
by Maara -   - in: Ostala pravna pitanja
17 Replies
 534 Views
by LegaForum
Pretpostavke za izručenje - obostrana kažnjivost
by LegaForum -   - in: Krivično pravo
0 Replies
 15 Views
by LegaForum
V.C.L. and A.N. v. the United Kingdom
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 21 Views
by LegaForum
Gawlik vs. Liechtenstein
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 16 Views
by LegaForum
Vermeersch vs. Belgium
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 18 Views
by LegaForum
Osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 22 Views
by LegaForum

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE[…]

Uslovi za izbor, sadržaj prijave i disciplinska […]

Uvećanje plate za prekovremeni rad, rad u […]

Pravni osnov za isplatu dodatka na platu za obav[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja