BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
Topics
Title Statistics Last post
0 Replies 
 23 Views
by pravnik
Fri Sep 07, 2018 6:55 am
 Odluka 70 0 P 006547 18 Spp
by pravnik  - Sun Aug 26, 2018 1:13 pm
0 Replies 
 36 Views
by pravnik
Sun Aug 26, 2018 1:13 pm
 Odluka 18 0 V 031203 18 Spp
by pravnik  - Sun Aug 26, 2018 1:11 pm
0 Replies 
 22 Views
by pravnik
Sun Aug 26, 2018 1:11 pm
 Odluka 18 0 V 031203 18 Spp
by pravnik  - Mon Aug 13, 2018 6:54 am
0 Replies 
 77 Views
by pravnik
Mon Aug 13, 2018 6:54 am
 ODLUKA 70 0 P 006547 18 Spp
by pravnik  - Mon Aug 13, 2018 6:53 am
0 Replies 
 72 Views
by pravnik
Mon Aug 13, 2018 6:53 am
 Odluka 45 0 P 032199 18 Spp
by pravnik  - Mon Jul 23, 2018 1:07 pm
0 Replies 
 50 Views
by pravnik
Mon Jul 23, 2018 1:07 pm
0 Replies 
 40 Views
by pravnik
Sun Jul 22, 2018 12:34 pm
0 Replies 
 54 Views
by pravnik
Wed Jul 11, 2018 8:09 am
 Odluka 64 0 Mal 046739 18 Spp
by pravnik  - Tue Jun 26, 2018 1:41 pm
0 Replies 
 99 Views
by pravnik
Tue Jun 26, 2018 1:41 pm
 Atrakcija nadleznosti
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:35 pm
0 Replies 
 86 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:35 pm
0 Replies 
 74 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:34 pm
 Prijava potrazivanja u stecajnom postupku
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:33 pm
0 Replies 
 96 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:33 pm
 Nepostivanje suda
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:29 pm
0 Replies 
 84 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:29 pm
 Stranacka sposobnost pravnog lica
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:28 pm
0 Replies 
 76 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:28 pm
 Odlaganje rocista
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:27 pm
0 Replies 
 71 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:27 pm
 Raspravljanje o protivtuzbenom zahtjevu
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:27 pm
0 Replies 
 68 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:27 pm
 Izberiva mjesna nadleznost
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:27 pm
0 Replies 
 72 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:27 pm
0 Replies 
 72 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:26 pm
 Izdrzavanje djeteta
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:26 pm
0 Replies 
 70 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:26 pm
 Pravo na nuzni nasljedni dio
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:25 pm
0 Replies 
 91 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:25 pm
 Nuzni nasljednici
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:24 pm
0 Replies 
 79 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:24 pm
0 Replies 
 95 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:24 pm
 Prodaja stana ‐ vojni stan
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:23 pm
0 Replies 
 109 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:23 pm
 Raskid ugovora o koristenju stana
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:23 pm
0 Replies 
 67 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:23 pm
0 Replies 
 58 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:22 pm
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 13
Prava radnika u stecaju

Moli Vas za odgovor, moje preduzece je u stecaju […]

Kolektivni ugovor

Molim Vas za pomoć. U javnoj ustanovi, u kojoj rad[…]

Forma ugovora u privredi

FORMA UGOVORA U PRIVREDI Ugovori u privredi su […]

ZAKLJUČENJE UGOVORA Ugovor u privredi je zaključe[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja