BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
Topics
Title Statistics Last post
0 Replies 
 10 Views
by pravnik
Wed Jul 11, 2018 8:09 am
 Odluka 64 0 Mal 046739 18 Spp
by pravnik  - Tue Jun 26, 2018 1:41 pm
0 Replies 
 35 Views
by pravnik
Tue Jun 26, 2018 1:41 pm
 Atrakcija nadleznosti
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:35 pm
0 Replies 
 40 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:35 pm
0 Replies 
 34 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:34 pm
 Prijava potrazivanja u stecajnom postupku
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:33 pm
0 Replies 
 38 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:33 pm
 Nepostivanje suda
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:29 pm
0 Replies 
 39 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:29 pm
 Stranacka sposobnost pravnog lica
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:28 pm
0 Replies 
 35 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:28 pm
 Odlaganje rocista
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:27 pm
0 Replies 
 29 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:27 pm
 Raspravljanje o protivtuzbenom zahtjevu
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:27 pm
0 Replies 
 32 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:27 pm
 Izberiva mjesna nadleznost
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:27 pm
0 Replies 
 33 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:27 pm
0 Replies 
 32 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:26 pm
 Izdrzavanje djeteta
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:26 pm
0 Replies 
 29 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:26 pm
 Pravo na nuzni nasljedni dio
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:25 pm
0 Replies 
 32 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:25 pm
 Nuzni nasljednici
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:24 pm
0 Replies 
 41 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:24 pm
0 Replies 
 38 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:24 pm
 Prodaja stana ‐ vojni stan
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:23 pm
0 Replies 
 41 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:23 pm
 Raskid ugovora o koristenju stana
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:23 pm
0 Replies 
 28 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:23 pm
0 Replies 
 26 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:22 pm
0 Replies 
 33 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:22 pm
0 Replies 
 30 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:21 pm
 Pravo na raskid ugovora
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:20 pm
0 Replies 
 27 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:20 pm
 Nistavost ugovora o kreditu
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:20 pm
0 Replies 
 29 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:20 pm
0 Replies 
 27 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:13 pm
 Visina naknade štete
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:13 pm
0 Replies 
 30 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:13 pm
 Zastara potrazivanja
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 2:57 pm
0 Replies 
 28 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 2:57 pm
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 13
Sistematizacija

Radim u javnom preduzecu u kojem je odradjena nova[…]

Skrbništvo

Pozdrav Nevjenčani suprug (koji je trenutno u zatv[…]

Hvala na odgovoru! Ali ja sam državni službenik, t[…]

Alimentacija pitanje

Nadam se da će neko uspjeti odgovoriti i na moje p[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja