BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
Topics
Title Statistics Last post
0 Replies 
 147 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:24 pm
 Prodaja stana ‐ vojni stan
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:23 pm
0 Replies 
 188 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:23 pm
 Raskid ugovora o koristenju stana
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:23 pm
0 Replies 
 93 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:23 pm
0 Replies 
 81 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:22 pm
0 Replies 
 124 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:22 pm
0 Replies 
 103 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:21 pm
 Pravo na raskid ugovora
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:20 pm
0 Replies 
 98 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:20 pm
 Nistavost ugovora o kreditu
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:20 pm
0 Replies 
 114 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:20 pm
0 Replies 
 104 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:13 pm
 Visina naknade štete
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 3:13 pm
0 Replies 
 75 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 3:13 pm
 Zastara potrazivanja
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 2:57 pm
0 Replies 
 89 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 2:57 pm
0 Replies 
 89 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 2:56 pm
 Naknada stete
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 2:56 pm
0 Replies 
 67 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 2:56 pm
 Nematerijalna steta
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 2:55 pm
0 Replies 
 65 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 2:55 pm
 Ponistenje ugovora
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 2:54 pm
0 Replies 
 117 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 2:54 pm
 Nistavost ugovora
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 2:54 pm
0 Replies 
 61 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 2:54 pm
 Smetanje posjeda
by pravnik  - Sun Jun 17, 2018 2:53 pm
0 Replies 
 66 Views
by pravnik
Sun Jun 17, 2018 2:53 pm
 Pobijanje ugovora o kompenzaciji
by pravnik  - Sat Jun 16, 2018 4:46 pm
0 Replies 
 128 Views
by pravnik
Sat Jun 16, 2018 4:46 pm
 Pobijanje ugovora o kupoprodaji
by pravnik  - Sat Jun 16, 2018 4:46 pm
0 Replies 
 89 Views
by pravnik
Sat Jun 16, 2018 4:46 pm
 Posljedice otvaranja stecajnog postupka
by pravnik  - Sat Jun 16, 2018 4:45 pm
0 Replies 
 66 Views
by pravnik
Sat Jun 16, 2018 4:45 pm
 Zastupanje pravnog lica
by pravnik  - Sat Jun 16, 2018 4:45 pm
0 Replies 
 77 Views
by pravnik
Sat Jun 16, 2018 4:45 pm
0 Replies 
 70 Views
by pravnik
Sat Jun 16, 2018 4:43 pm
0 Replies 
 65 Views
by pravnik
Sat Jun 16, 2018 4:42 pm
0 Replies 
 62 Views
by pravnik
Sat Jun 16, 2018 4:41 pm
 Bracna stecevina
by pravnik  - Sat Jun 16, 2018 4:41 pm
0 Replies 
 93 Views
by pravnik
Sat Jun 16, 2018 4:41 pm
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 13
Nacin utvdivanja penzija

Način utvrđivanja penzija Visina starosne penzi[…]

Dobrovoljno uplacivanje penzije u Bosni i Hercego[…]

Penzijski staz

Penzijski staž u Bosni i Hercegovini I. STAŽ O[…]

Obavezno osiguranje

OSIGURANIK U OBAVEZNOM OSIGURANJU Lice osigu[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja