BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
User avatar
By pravnik
#1416
Pojam založnog prava

1. Pojam založnog prava

Član 139.
Općenito
(1) Založno pravo je ograničeno stvarno pravo na određenoj stvari ili pravu (zalogu) koje daje ovlaštenje svom nosiocu (založnom vjerovniku) da određenu tražbinu, ukoliko mu ne bude ispunjena nakon dospijeća, namiri iz vrijednosti te stvari, a njezin svagdašnji vlasnik (založni dužnik) dužan je to trpjeti.
(2) Založnim pravom može biti opterećena pojedinačno određena pokretna ili nepokretna stvar podobna za unovčenje, kao i idealni dio takve stvari.
(3) Založnim pravom može biti opterećeno pojedinačno određeno imovinsko pravo koje je prikladno da vjerovnik iz njega namiri svoju tražbinu, ako zakonom nije drugačije određeno.
(4) Založnim pravom može biti opterećeno više nekretnina upisanih u različite zemljišnoknjižne uloške kao da su sve zajedno jedna stvar (zajednička, simultana hipoteka).
(5) Pravo na plodove koje stvar daje posredovanjem nekoga pravnoga odnosa (najamnine, zakupnine i sl.) može biti samostalnim zalogom.
(6) Sa zalogom su ujedno opterećene i sve njegove pripadnosti, ako nije nešto drugo određeno.
User avatar
By erna vunic
#1830
Lijep pozdrav. Imam jedno pitanje u vezi Ugovora o zasnivanju hipoteke (založnog prava) na nekretnini. Čekamo na odobrenje stambenog kredita za kupovinu kuće, koju osmah stavljamo pod hipoteku, prije uplate traženog kredita. Mene zanima koliko se plaća notaru za taj ugovor? Da li je ta cijena promjenjiva ili se plaća postotak na cijenu nekretnine? Hvala unaprijed.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]