BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sve o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#307
Sud određuje izvršenje na osnovu izvršne ili vjerodostojne isprave.

Izvršne isprave su:
1. Izvršna odluka sudova i izvršno sudsko poravnanje.
2. Izvršna odluka donesena u upravnom postupku i poravnanje u upravnom postupku ukoliko glasi na novčanu obavezu.
3. Izvršna notarska isprava.
4. Odluka Komisije za ljudska prava (ranija).

Sudska odluka izvršna je ako je postala pravosnažna i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje činidbe – tzv. paricioni rok (iznosi 30 dana, a u mjeničnim i čekovnim sporovima 15 dana).
Odluka donesena u upravom postupku izvršna je ako je postala izvršna po pravilima koji uređuju upravni postupak.
Sudsko, odnosno upravno poravnanje izvršno je ako je potraživanje koje se prema njemu treba ispuniti dospjelo (čim je protekao rok u kojem je po poravnanju trebao izvršiti obavezu).

Izvršenje radi ostvarivanja novčanog potraživanja određuje se i na osnovu vjerodostojne isprave (uvijek glase na novčani iznos).
Vjerodostojne isprave su:
a) mjenica i ček, s protestom i povratnim računom,
b) računi ili izvodi iz poslovnih knjiga za cijenu komunalnih usluga, isporuke vode, toplotne energije i odvoz smeća i računi koji se odnose na RTV taksu (računi za struju i telefon nisu, jer se mogu isključiti korisnicima, što je mnogo efikasnije).

Odluka stranog suda može se izvršiti kada postoje uslovi za njeno priznanje. Priznanje stranih sudskih odluka vrši kantonalni sud primjenom odredaba Zakona o sukobu zakona sa propisima drugih država. Taj zakon sadrži kolizione norme koje određuju mjerodavno pravo.
Izvršenje na imovini strane države i međunarodnih organizacija – ne može se odlučiti o tome bez saglasnosti federalnog ministarstva pravde.

Sudsku praksu iz izvršnog prava Bosne i Hercegovine imate na adresi: https://advokat-prnjavorac.com/izvrsni- ... k-BiH.html

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
By juanes
#3351
Pozdrav, zanima me da li netko zna koji je zastarni rok za izvršnu notarsku ispravu, da li ste na isti primjenjuje ZOO, s zastarnim rokom od 10 godina, ili ne, s obzirom da je ZOO donesen prije uspostave notarijata u BiH?

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]