BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sve o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini
#317
Izvršenje radi naplate novčanog potraživanja - pokretnim stvarima

Izuzimanje od izvršenja
1. Predmeti koji su neophodno potrebni izvršeniku i članovima njegove porodice za zadovoljavanje svakodnevnih potreba.
2. Hrana i ogrjev potrebni izvršeniku i članovima njegove porodice za 3 mjeseca.
3. Gotov novac izvršenika po osnovu potraživanja koja su izuzeta ili ograničena od izvršenja ili gotov novac izvršenika koji ima stalna mjesečna primanja do mjesečnog iznosa koji se po zakonu izuzima od izvršenja.
Provodi se sljedećim sredsvima (fazama, radnjama):
1) popisom,
2) njihovom pljenidbom i
3) prodajom (javnom dražbom ili neporednom prodajom),
4) namirenjem tražioca izvršenja iz iznosa dobivenog prodajom.
­ Kada se vrši popis stvari u stanu, smatra se da su stvari suvlasništvo bračnih partnera.
­ Ako se pri pljenidbi ne nađu pokretne stvari koje mogu biti predmet izvršenja, sud će o otme obavijestiti tražioca izvršenja koji nije bio prisutan pljenidbi.
­ Tražilac izvršenja može u roku od 3 mjeseca predložiti da se pljenidba ponovno provede. Ako tražilac izvršenja u navedenom roku ne predloži ponovno provođenje pljenidbe ili ako se i kod pokušaja ponovne pljenidbe ne nađu stvari, sud će obustaviti izvršenje.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
#2073
Izvrsnim rjesenjem sam telekomu trebao da uplatim 230 KM plus 40 km sudskih troskova inace ce mi uzeti auto na kojem mi je u MUP stavljenja ovrha radi namirenja tog duga. Otisao sam i uplatio trazeno u februaru kako je bilo navedeno u izvrsnom rjesenju i skinuta mi je ovrha u MUP-u.
U Semptembru iste godine dobivam od suda da dostavim izjasnjenje u vezi podneska trazitelja izvrsenja za naplatu zateznih kamata u iznosu 380 KM ( zatezne kamate za period od 2005. godine do datuma mog placanja 02.2017.godine). Rok 8 dana, (trenutno proslo 2 dana). Molim pravni savjet u vezi ovog, sta da radim?

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]