BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Unanswered topics

 Go to advanced search

 Topics
Title Statistics Last post
Zakon o placama i naknadama clanova organa upravljanja Kantona Sarajevo
by pravnik - Fri Feb 01, 2019 5:25 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 37 Views
by pravnik
Fri Feb 01, 2019 5:25 pm
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo
by pravnik - Fri Feb 01, 2019 5:23 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 31 Views
by pravnik
Fri Feb 01, 2019 5:23 pm
Zakon o odrzavanju zajednickih dijelova zgrada Kantona Sarajevo
by pravnik - Fri Feb 01, 2019 5:22 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 28 Views
by pravnik
Fri Feb 01, 2019 5:22 pm
Zakon o nabavljanju drzanju i koristenju oruzja i municije Kantona Sarajevo
by pravnik - Fri Feb 01, 2019 5:21 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 34 Views
by pravnik
Fri Feb 01, 2019 5:21 pm
Zakon o muzejskoj djelatnosti Kantona Sarajevo
by pravnik - Fri Feb 01, 2019 5:19 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 24 Views
by pravnik
Fri Feb 01, 2019 5:19 pm
Ponistenje isprava
by pravnik - Thu Jan 31, 2019 6:19 pm  - in: Vanparnični postupak
0 Replies
 45 Views
by pravnik
Thu Jan 31, 2019 6:19 pm
Sudski depozit
by pravnik - Thu Jan 31, 2019 6:18 pm  - in: Vanparnični postupak
0 Replies
 24 Views
by pravnik
Thu Jan 31, 2019 6:18 pm
Cuvanje isprava
by pravnik - Thu Jan 31, 2019 6:18 pm  - in: Vanparnični postupak
0 Replies
 24 Views
by pravnik
Thu Jan 31, 2019 6:18 pm
Sastavljanje i ovjeravanje sadrzine isprava
by pravnik - Thu Jan 31, 2019 6:17 pm  - in: Vanparnični postupak
0 Replies
 22 Views
by pravnik
Thu Jan 31, 2019 6:17 pm
Uredenje medja
by pravnik - Thu Jan 31, 2019 7:37 am  - in: Vanparnični postupak
0 Replies
 27 Views
by pravnik
Thu Jan 31, 2019 7:37 am
Dioba stvari i nekretnina u suvlasnistvu
by pravnik - Thu Jan 31, 2019 7:37 am  - in: Vanparnični postupak
0 Replies
 32 Views
by pravnik
Thu Jan 31, 2019 7:37 am
Upravljanje i koristenje zajednickim stvarima
by pravnik - Thu Jan 31, 2019 7:36 am  - in: Vanparnični postupak
0 Replies
 22 Views
by pravnik
Thu Jan 31, 2019 7:36 am
Odredivanje naknade za ekspropisane nepokretnosti
by pravnik - Thu Jan 31, 2019 7:36 am  - in: Vanparnični postupak
0 Replies
 28 Views
by pravnik
Thu Jan 31, 2019 7:36 am
Zakon o koncesijama Kantona Sarajevo
by pravnik - Wed Jan 30, 2019 7:57 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 29 Views
by pravnik
Wed Jan 30, 2019 7:57 pm
Zakon o komunalnoj cistoci Kantona Sarajevo
by pravnik - Wed Jan 30, 2019 7:56 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 28 Views
by pravnik
Wed Jan 30, 2019 7:56 pm
Zakon o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo
by pravnik - Wed Jan 30, 2019 7:56 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 30 Views
by pravnik
Wed Jan 30, 2019 7:56 pm
Zakon o javnom okupljanju Kantona Sarajevo
by pravnik - Wed Jan 30, 2019 7:55 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 28 Views
by pravnik
Wed Jan 30, 2019 7:55 pm
Zakon o javno privatnom partnerstvu Kantona Sarajevo
by pravnik - Wed Jan 30, 2019 7:54 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 25 Views
by pravnik
Wed Jan 30, 2019 7:54 pm
Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo
by pravnik - Wed Jan 30, 2019 7:53 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 26 Views
by pravnik
Wed Jan 30, 2019 7:53 pm
Zastitni fond Federacije Bosne i Hercegovine
by pravnik - Wed Jan 30, 2019 7:41 pm  - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 37 Views
by pravnik
Wed Jan 30, 2019 7:41 pm
Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo
by pravnik - Wed Jan 30, 2019 1:24 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 29 Views
by pravnik
Wed Jan 30, 2019 1:24 pm
Zakon o vladi Kantona Sarajevo
by pravnik - Wed Jan 30, 2019 1:24 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 30 Views
by pravnik
Wed Jan 30, 2019 1:24 pm
Zakon o drzavnoj sluzbi u Kantonu Sarajevo
by pravnik - Wed Jan 30, 2019 1:23 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 29 Views
by pravnik
Wed Jan 30, 2019 1:23 pm
Zakon o dopunskim pravima boraca - branitelja BiH
by pravnik - Wed Jan 30, 2019 1:22 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 44 Views
by pravnik
Wed Jan 30, 2019 1:22 pm
Troskovi krivicnog postupka clan 188 ZKP BIH
by pravnik - Sun Jan 27, 2019 1:52 pm  - in: Sudske odluke
0 Replies
 69 Views
by pravnik
Sun Jan 27, 2019 1:52 pm
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 40
Suvlasništvo

Pozdrav! Moja zgrada, odnosno moj stan u zgradi, […]

ZAKON O OBRAZOVANjU ODRASLIH ZENIČKO DOBOJSKOG KA[…]

ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA ZENIČKO DOBOJSK[…]

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ZENIČKO DOBOJSKOG KA[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja