BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Autorska i srodna prava, patenti, žigovi, industrijski dizajn i drugo
User avatar
By pravnik
#1160
Autorsko i srodna prava u BiH

Pravo intelektualne svojine predstavlja noviju, i na našim prostorima još uvijek ne u tolikoj mjeri razvijenu pravnu oblast koja će svoju punu primjenu i ekspanziju imati u godinama koje su ispred nas. Nastanak i razvitak prava intelektualne svojine u neraskidivoj je vezi sa ubrzanim tehnološko-tehničkim razvojem na globalnom nivou, otkrićem velikog broj pronalazaka koji su unaprijedili cjelokupno čovječanstvo. Naravno, naprijed navedeno je bilo proizvod ljudskog uma, plod neprestanog razvoja i usavršavanja ljudskih ideja koji su doveli do toga da današnje generacije uživaju u svim blagodetima i pogodnostima koje su dostupne u svijetu. Dakle, posljedica je to i konstantne ljudske potrebe za usavršavanjem, rješavanjem problema, kao i željom da pojedinci pokažu svoje lične sposobnosti, vještine i mogućnosti.

S tim u vezi, da bi se zaštitila tvorevina ljudskog uma i intelekta, osobenost koju svaki čovjek nosi u sebi, koja je morala biti ispoljena u određenom materijalnom obliku, došlo je od nastanka prava intelektualne svojine. Pravo intelektualne svojine možemo definisati kao posebna prava koja imaju autori, pronalazači i ostali nosioci prava intelektualne svojine, a sam pojam intelektualne svojine odnosi se na tvorevine ljudskog uma kao što su izumi, književna i umjetnička djela, simboli, nazivi, slike, te dizajn koji se koristi u industriji. Intelektualna svojina se sastoji od skupa ovlašćenja koja pravni poredak jedne zemlje priznaje nosiocu prava intelektualne svojine. Dakle, intelektualna svojina ne predstavlja svojinu u pravom smislu te riječi nad određenom stvari. Iz toga možemo izvesti zaključak da su dvije osnovne komponentne koje pobliže određuju pravo intelektualne svojine nematerijalni karakter predmeta zaštite, kao i ekonomska korist koju nosilac prava intelektualne svojine ostvaruje iskorišćavanjem predmeta zaštite. Pored toga, bitno obilježje
intelektualnih prava jeste da se njihovo dejstvo prostire i djeluje prema svima (erga omnes).

Oblast zaštite intelektualne svojine jeste oblast koju Bosna i Herecgovina (BiH) mora u potpunosti da uskladi sa evropskim standardima i pravilima, i to kroz harmonizaciju i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim propisima i tekovinama Evropske unije (EU) - acquis communautaire. Navedeno usklađivanje važan je dio primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, a što predstavlja jedan od osnovnih koraka koje Bosna i Hercegovina mora da učini na svom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

http://epravo.ba

BOSNA I HERCEGOVINA […]

Postovani, imam jedno pravno pitanje za vas,novi […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja