BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#425
PROVOĐENJE ISTRAGE

U zakonu je propisano ovlaštenje tužioca da može preduzimati sve istražne radnje, odnosno, radnje dokazivanja koje su propisane u zakonu.
Istina, za neke od tih radnji tužilac prethodno mora pribaviti naredbu od sudije za prethodni postupak, kao što je npr. naredba o pretresanju stana.
U zakonu je izričito predviđeno da tužilac može:
1. ispitivati osumnjičenog (naravno, ako ovaj na to pristane, jer ga štiti princip da niko nije dužan iznositi dokaze protiv sebe – nemo probere se ipsum),
2. saslušavati oštećenog i svjedoke,
3. vršiti uviđaj i rekonstrukciju događaja,
4. preduzimati posebne mjere koje obezbjeđuju sigurnost svjedoka,
5. naređivati potrebna vještačenja i
6. prikupljati određene informacije.
O svim ovim radnjama koje tužilac preduzima moraju biti sastavljeni zapisnici.

https://www.advokat.attorney/

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 18/21 Na os[…]

Nezvanično ime

Zahvaljujem.

Pozdrav mene isto zanima koja su moja prava kad je[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja