Page 1 of 1

Provodjenje istrage

Posted: Sun Sep 20, 2015 9:38 am
by pravnik
PROVOĐENJE ISTRAGE

U zakonu je propisano ovlaštenje tužioca da može preduzimati sve istražne radnje, odnosno, radnje dokazivanja koje su propisane u zakonu.
Istina, za neke od tih radnji tužilac prethodno mora pribaviti naredbu od sudije za prethodni postupak, kao što je npr. naredba o pretresanju stana.
U zakonu je izričito predviđeno da tužilac može:
1. ispitivati osumnjičenog (naravno, ako ovaj na to pristane, jer ga štiti princip da niko nije dužan iznositi dokaze protiv sebe – nemo probere se ipsum),
2. saslušavati oštećenog i svjedoke,
3. vršiti uviđaj i rekonstrukciju događaja,
4. preduzimati posebne mjere koje obezbjeđuju sigurnost svjedoka,
5. naređivati potrebna vještačenja i
6. prikupljati određene informacije.
O svim ovim radnjama koje tužilac preduzima moraju biti sastavljeni zapisnici.

https://www.advokat.attorney/