BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#112
NAČINI PRESTANKA OBAVEZA

1) ispunjenje obaveza
2) raskid ugovora zbog neispunjenja
3) preboj ili kompenzacija
4) otpust duga
5) prenov ili novacija
6) sjedinjenje (konfuzija)
7) nemogućnost ispunjenja
8) protek vremena, otkaz
9) smrt dužnika ili povjerioca
Iancu protiv Rumunije

Iancu protiv Rumunije (br. 62915/17), 23.2.2[…]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE[…]

Uslovi za izbor, sadržaj prijave i disciplinska […]

Uvećanje plate za prekovremeni rad, rad u […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja