BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#112
NAČINI PRESTANKA OBAVEZA

1) ispunjenje obaveza
2) raskid ugovora zbog neispunjenja
3) preboj ili kompenzacija
4) otpust duga
5) prenov ili novacija
6) sjedinjenje (konfuzija)
7) nemogućnost ispunjenja
8) protek vremena, otkaz
9) smrt dužnika ili povjerioca

Službene novine Federacije BiH, broj 71/23 Na osno[…]