Page 1 of 1

Nacini prestanka obaveza

Posted: Wed Sep 09, 2015 12:57 pm
by pravnik
NAČINI PRESTANKA OBAVEZA

1) ispunjenje obaveza
2) raskid ugovora zbog neispunjenja
3) preboj ili kompenzacija
4) otpust duga
5) prenov ili novacija
6) sjedinjenje (konfuzija)
7) nemogućnost ispunjenja
8) protek vremena, otkaz
9) smrt dužnika ili povjerioca