BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#476
DOPUNA DOKAZNOG POSTUPKA

Prije nego što objavi da je glavni pretres završen sudija odn. predsjednik vijeća treba upitati stranke i branioca da li eventualno imaju novih dokaznih prijedloga.
U ovom dijelu postupka isključena je mogućnost da sud pozove neke svoje svjedoke, već to mogu uraditi samo stranke i branilac.
Nakon što oni stave svoje dokazne prijedloge sud ocjenjuje da li su oni opravdani i samo ukoliko su opravdani prihvata izvođenje takvih dokaza.

http://www.forum-bosanskog-naroda.de

Zemljisne knjige Republike Srpske Dr. sc. Ha[…]

Dostavnica

Da li je dostavnica dio spisa predmeta i da li str[…]

Guz Vs. Poland

Guz Vs. Poland (br. 965/12), 15.10.2020. Povreda[…]

Akbay and Others vs. Germany Povreda člana 6 &se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja