Page 1 of 1

Dopuna dokaznog postupka

Posted: Wed Sep 23, 2015 12:48 pm
by pravnik
DOPUNA DOKAZNOG POSTUPKA

Prije nego što objavi da je glavni pretres završen sudija odn. predsjednik vijeća treba upitati stranke i branioca da li eventualno imaju novih dokaznih prijedloga.
U ovom dijelu postupka isključena je mogućnost da sud pozove neke svoje svjedoke, već to mogu uraditi samo stranke i branilac.
Nakon što oni stave svoje dokazne prijedloge sud ocjenjuje da li su oni opravdani i samo ukoliko su opravdani prihvata izvođenje takvih dokaza.

http://www.forum-bosanskog-naroda.de