BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#220
Zastarjelost izvršenja kazne

­ Zastarjelost izvršenja kazne je osnov za prestanak ovlaštenja nadležnih organa na izricanje sankcija i izvršenje tih krivičnih sankcija.
­ Zastarjelost izvršenja kazne nastaje istekom određenog vremena od izvršenja krivičnog djela ili istekom određenog vremena od donošenja pravomoćne presude.
­ Na zastarjelost izvršenja kazne primjenjuju se isti rokovi kao i kod zastarjelosti krivičnog gonjenja.

Zastarjelost izvršenja sporedne kazne i sigurnosnih mjera:
­ Zastarjelost izvršenja novčane kazne kao sporedne kazne nastupa - kad proteknu 2 godine od dana pravosnažnosti presude kojom je ta kazna izrečena.
­ Zastarjelost izvršenja sigurnosnih mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja, obaveznog liječenja od ovisnosti i oduzimanja predmeta nastupa - kad protekne 5 godina od dana pravosnažnosti odluke kojom su te mjere izrečene.
­ Zastarjelost izvršenja sigurnosnih mjera zabrane vršenja poziva, aktivnosti ili funkcija i zabrane upravljanja prijevoznim sredstvom - nastupa kad protekne onoliko vremena koliko je sud odredio za trajanje te mjere.

Krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastarijeva za krivična djela za koja po međunarodnom pravu zastarjelost ne može nastupiti (krivična djela tarnih zločina).

http://bosna-forum.eu
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]