BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#220
Zastarjelost izvršenja kazne

­ Zastarjelost izvršenja kazne je osnov za prestanak ovlaštenja nadležnih organa na izricanje sankcija i izvršenje tih krivičnih sankcija.
­ Zastarjelost izvršenja kazne nastaje istekom određenog vremena od izvršenja krivičnog djela ili istekom određenog vremena od donošenja pravomoćne presude.
­ Na zastarjelost izvršenja kazne primjenjuju se isti rokovi kao i kod zastarjelosti krivičnog gonjenja.

Zastarjelost izvršenja sporedne kazne i sigurnosnih mjera:
­ Zastarjelost izvršenja novčane kazne kao sporedne kazne nastupa - kad proteknu 2 godine od dana pravosnažnosti presude kojom je ta kazna izrečena.
­ Zastarjelost izvršenja sigurnosnih mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja, obaveznog liječenja od ovisnosti i oduzimanja predmeta nastupa - kad protekne 5 godina od dana pravosnažnosti odluke kojom su te mjere izrečene.
­ Zastarjelost izvršenja sigurnosnih mjera zabrane vršenja poziva, aktivnosti ili funkcija i zabrane upravljanja prijevoznim sredstvom - nastupa kad protekne onoliko vremena koliko je sud odredio za trajanje te mjere.

Krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastarijeva za krivična djela za koja po međunarodnom pravu zastarjelost ne može nastupiti (krivična djela tarnih zločina).

http://bosna-forum.eu
Ryser protiv Švicarske

Ryser protiv Švicarske (br. 23040/13) […]

Gheorghe-Florin Popescu protiv Rumunije (br. […]

Svilengaćanin i ostali protiv Srbije 12.1.202[…]

L.B. v. Mađarske

L.B. v. Mađarske (br. 36345/16), 12.1.2021.1 Ne[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja