BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#395
ZAKLETVA ODNOSNO IZJAVA SVJEDOKA

Propisano je da sud može zahtijevati od svjedoka da na glavnom pretresu prije svjedočenja položi zakletvu odn. dadne izjavu (tzv. promisorno polaganje zakletve odn. davanje izjave). Zakletva se polaže odn. izjava se daje pred sudom; svjedok u istrazi ne polaže zakletvu, odn. ne daje izjavu.

Predviđena je mogućnost da svjedok položi zakletvu odn. dadne izjavu prije glavnog pretresa, pod uslovom ako postoji bojazan da zbog teže bolesti ili zbog drugih razloga (starosti, invalidnosti.) neće moći doći na gl. pretres.
Polaganje zakletve, odn, davanje izjave nije obavezno, jer ukoliko svjedok odbije da polaže zakletvu ili da dadne izjavu, nije predviđena nikakva procesna sankcija.

https://www.advokat.attorney
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]