BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#395
ZAKLETVA ODNOSNO IZJAVA SVJEDOKA

Propisano je da sud može zahtijevati od svjedoka da na glavnom pretresu prije svjedočenja položi zakletvu odn. dadne izjavu (tzv. promisorno polaganje zakletve odn. davanje izjave). Zakletva se polaže odn. izjava se daje pred sudom; svjedok u istrazi ne polaže zakletvu, odn. ne daje izjavu.

Predviđena je mogućnost da svjedok položi zakletvu odn. dadne izjavu prije glavnog pretresa, pod uslovom ako postoji bojazan da zbog teže bolesti ili zbog drugih razloga (starosti, invalidnosti.) neće moći doći na gl. pretres.
Polaganje zakletve, odn, davanje izjave nije obavezno, jer ukoliko svjedok odbije da polaže zakletvu ili da dadne izjavu, nije predviđena nikakva procesna sankcija.

https://www.advokat.attorney

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]