BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#504
ZABRANA REFORMATIO IN PEIUS

Ako je podnesena žalba samo u korist optuženog, presuda se ne smije izmijeniti na njegovu štetu.
Ovo podrazumijeva i slučajeve i ako je tužitelj izjavio žalbu ali samo npr zbog odluke o kazni pa dođe do ukidanja presude onda nakon donošenja presude u ponovljenom postupku tužitelj može izjaviti žalbu samo zbog odluke o kazni.
Jednom ukinuta presuda po žalbi optuženog uslovljava zabranu reformatio in peius i više presuda ne može izmijeniti na njegovu štetu.
Pravo na penziju - pomoć

Pozdrav, molio bih za pomoć vezano za ostvarivanje[…]

Keskin vs. the Netherland

Keskin v. the Netherlands (br. 2205/16), 19.1.[…]

Trivkanović protiv Hrvatske

Trivkanović protiv Hrvatske Povreda člana 6.1[…]

Aktiva DOO protiv Srbije

Aktiva DOO protiv Srbije Povreda člana 1. Pro[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja